Möt teamet

Visibas medicinska team

Visiba har ett tätt samarbete med ett team av kunniga, kliniskt praktiserande vårdutövare. Det medicinska teamet bidrar med kompetens och erfarenhet för att säkerställa kvaliteten av Red Robin, vårt automatiserade verktyg för anamnes och triage. Varje medlem bidrar med insikter från sitt dagliga arbete inom vården och granskar noggrant innehållet i Red Robin, för att leda oss rätt mot visionen om en trygg digifysisk vård.

ST-läkare i allmänmedicin

Mats Halldin

Mats är ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor i kardiovaskulär epidemiologi. Tidigare har han bland annat arbetat som medicinsk chef på Netdoktor Pro. I Visiba Cares medicinska team jobbar han som rådgivare för det medicinska innehållet i Red Robin.

Läs mer

Mats Halldin, Medical Advisor at Visiba Care

ST-läkare i allmänmedicin

Marcus Olausson

Marcus Olausson är praktiserande allmänläkare vid en vårdcentral i Stockholm. Han har ett särskilt intresse för pediatrik och har arbetat med barnakutvård, neonatalvård och på beroendeklinik.  Sedan Marcus gick med i Visiba Cares medicinska team har han bland annat varit med och utvecklat sambandet mellan symtom och tillstånd i vår lösning.

Läs mer

Specialist i allmänmedicin

Sveinung Gangstø

Sveinung Gangstø är specialist i allmänmedicin i Bjørnafjordens kommun, där han även ansvarar för allmänpraktik, hemsjukvård, räddningstjänst och akutvård. Sveinung har lång erfarenhet som praktiserande läkare i Os kommun i Norge. Han har dessutom varit senior rådgivare för norska direktoratet för e-hälsa och Head of Medical för ett molnbaserat lösningsföretag med fokus på konditionsträning.

Läs mer

Sveinung Gangstø

Allmänläkare

Martin Godfrey

(Dr) Martin Godfrey är en erfaren praktiserande allmänläkare, som tidigare varit Clinical Lead och Governing Body Member vid Lambeth CCG. Martin har lång erfarenhet av medicinsk informatik och har varit en tankeledare när det gäller telemedicin och framtida vårdmodeller. Martin Godfrey är Visiba Cares medicinska rådgivare i Storbritannien.

Läs mer

Martin Godfrey – medical advisor at Visiba Care

Disputerad barnläkare

Ylva Transeus

Ylva Transeus är en disputerad barnläkare med en vetenskaplig bakgrund som forskar inom automatiserad triage och handleder allmänläkare i deras vetenskapliga arbeten krig Red Robin.

Läs mer

Psykolog

Christer Andemark

Christer Andemark är en erfaren psykolog med en bakgrund inom den mentala hälsan. Han har erfarenheter inom coaching, klinisk övervakning, föreläsning, psykologisk bedömning och har tillämpat en beteendeanalys för beteendeförändring. Han är utbildad civilingenjör med inrikting klinisk psykologi på Stockholms Universitet.
Han kombinerar nu sin tekniska bakgrund med psykologin till utveckling av digitala sjukvårdstjänster, så som AI-baserat diagnostisk stöd och automatiserad triage för mental hälsa.