Möt teamet

Visibas medicinska team

Visiba har ett tätt samarbete med ett team av kunniga, kliniskt praktiserande vårdutövare. Under ledning av Erica Bonns bidrar det medicinska teamet med kompetens och erfarenhet för att säkerställa kvaliteten av Red Robin, vårt automatiserade verktyg för anamnes och triage. Varje medlem bidrar med insikter från sitt dagliga arbete inom vården och granskar noggrant innehållet i Red Robin, för att leda oss rätt mot visionen om en trygg digifysisk vård.

Head of Medical

Erica Bonns

Erica Bonns är specialistläkare inom barnmedicin och har mångårig erfarenhet från barnakutvården, men även av digitalisering av hälso- och sjukvården. Bland annat har hon arbetat som medicinskt sakkunnig läkare på 1177 Vårdguiden och på CGM. Hon har även en magisterexamen i ledarskap och organisationsutveckling. Som Head of Medical på Visiba leder Erica arbetet med det medicinska teamet och det medicinska innehållet i Red Robin.

Specialistsjuksköterska inom företagshälsovård

Minna Haanpää

Minna Haanpää blev legitimerad sjuksköterska 2006 och har sedan dess varit verksam inom företagshälsovård, akutpsykiatri, primärvård och hemsjukvård. Hon har även arbetat som systemtestare inom mjukvaruutveckling och studerar för närvarande Masterprogrammet i eHälsa på Linnéuniversitetet.

Läs mer

ST-LÄKARE I ALLMÄNMEDICIN OCH DOKTOR

Mats Halldin

Mats är ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor i kardiovaskulär epidemiologi. Tidigare har han bland annat arbetat som medicinsk chef på Netdoktor Pro. I Visiba Cares medicinska team jobbar han som rådgivare för det medicinska innehållet i Red Robin.

Read more

Mats Halldin, Medical Advisor at Visiba Care

ST-läkare i allmänmedicin

Marcus Olausson

Marcus Olausson är praktiserande allmänläkare vid en vårdcentral i Stockholm. Han har ett särskilt intresse för pediatrik och har arbetat med barnakutvård, neonatalvård och på beroendeklinik.  Sedan Marcus gick med i Visiba Cares medicinska team har han bland annat varit med och utvecklat sambandet mellan symtom och tillstånd i vår lösning.

Läs mer

SPECIALIST I ALLMÄNMEDICIN

Sveinung Gangstø

Sveinung Gangstø är specialist i allmänmedicin i Bjørnafjordens kommun, där han även ansvarar för allmänpraktik, hemsjukvård, räddningstjänst och akutvård. Sveinung har lång erfarenhet som praktiserande läkare i Os kommun i Norge. Han har dessutom varit senior rådgivare för norska direktoratet för e-hälsa och Head of Medical för ett molnbaserat lösningsföretag med fokus på konditionsträning.

Read more

Sveinung Gangstø

Allmänläkare

Martin Godfrey

(Dr) Martin Godfrey är en erfaren praktiserande allmänläkare, som tidigare varit Clinical Lead och Governing Body Member vid Lambeth CCG. Martin har lång erfarenhet av medicinsk informatik och har varit en tankeledare när det gäller telemedicin och framtida vårdmodeller. Martin Godfrey är Visiba Cares medicinska rådgivare i Storbritannien.

Read more

Martin Godfrey – medical advisor at Visiba Care