FAQ

Vanliga frågor

Hur kan vi veta att Visiba Care kommer att möta våra behov även i framtiden?

Visiba Care är en SaaS-lösning (Software as Service) och utvecklas löpande i samarbete med patienter och vårdgivare i Sverige och i andra länder där vi är verksamma. Vi analyserar ständigt marknaden för att se vart utvecklingen är på väg och uppdaterar regelbundet vår plattform för att den ska kunna möta dagens och framtidens behov. Kontakta oss för att höra mer om hur vi arbetar med utveckling av Visiba Care.

Jag arbetar för en stor vårdorganisation – hur fungerar Visiba Care då?

För den större vårdorganisationen erbjuder Visiba Care ett spektrum av möjligheter. Det går att kan separera olika vårdmottagningar och konfigurera dessa utifrån unika patientflöden. En del kanske enbart vill arbeta med uppföljningsbesök för patienter som varit på ett fysiskt besök, medan andra vill kunna ta emot nybesök, antingen via tidsbokning eller drop-in. Genom olika slags konfigurationer kan varje mottagning på egen hand bestämma vilka digitala patienterbjudanden de ska ha, vilka frågor som ska ställas innan eller efter ett möte, hur schemaläggning ska fungera och mycket annat. Vi har flera stora kunder som arbetar på det här sättet idag, t.ex. Region Örebro län och Västra Götalandsregionen.

Kan även mindre vårdorganisationer använda Visiba Care?

Visiba Care är särskilt anpassad för stora vårdorganisationer. Plattformens skalbarhet och vår licensmodell gör det möjligt att börja i mindre skala och växa efterhand. För en mindre vårdorganisation med ett fåtal anställda och begränsat med resurser, men som ändå vill uppnå den kvalitet och stabilitet som Visiba Care erbjuder, finns möjligheten att använda plattformen via utvalda samarbetspartners. Kontakta oss gärna för mer information.

Kan Visiba Care integreras med befintliga vårdinformationssystem?

Ja – Visiba Care erbjuder möjlighet att integrera med flera olika system. Många av våra kunder har redan idag fungerande integrationer gentemot t.ex. vårdinformationssystem, tidböcker och andra digitala vårdlösningar. Kontakta oss gärna och meddela vilka integrationsbehov er verksamhet har, så berättar vi mer om vilka förutsättningar och möjligheter som finns. Läs mer om detta under Integration och säkerhet.