Red Robin

Automatiserad anamnes och triage styr effektivt den vårdsökande rätt

Att den som söker vård hamnar rätt är en förutsättning för att vårdens resurser ska räcka till; för att vårdutövarna ska kunna arbeta effektivt, prioritera och ge vård efter behov. Vårt verktyg för automatiserad anamnes och triage - Red Robin - hjälper till!

Thumbnail_video_familjen sund_2

Enkelt förklarat

Automatiserad anamnes och triage med Red Robin

Spela video
rr-products-SE-202209

Mer tid för vård

Red Robin – vårt AI-baserade verktyg för automatiserad anamnes och triage – är en lösning som optimerar första kontakten med vårdsökande som har nytillkomna besvär. Red Robin samlar in sjukdomshistorik från patienten, prioriterar ärendets brådskegrad och hänvisar vidare till lämplig kontaktform och yrkeskategori. Den vårdutövare som tar emot ärendet får en sammanfattning av anamnesen och diagnosförslag, vilket skapar goda förutsättningar inför den personliga kontakten.

Varför Red Robin?

Visiba_icons_illustrations_bättre_arbetsmiljö

Dynamisk

Simulerar läkarens tankesätt genom att hantera flera symptom parallellt och anpassa följdfrågor efter tidigare svar och ny information.

Visiba_icons_illustrations_vårt_samhälle

Framtidssäkrad

Verktyget är självlärande och förberett för att kunna addera och hantera flera relevanta datakällor, som till exempel journalsystem och verktyg för bildanalys.

Visiba_icons_illustrations_höga_betyg

Träffsäker

Beaktar all angiven patientinformation samt relationer mellan symptom och tillstånd för en tillförlitlig diagnostisering och triagering.

Marknadens mest lyhörda lösning

Med Red Robin får patienten hjälp att sätta ord på sina besvär. Att svara på frågorna tar i snitt 3 minuter. Frågelogiken är dynamisk, vilket innebär att frågorna anpassas specifikt för den person som söker vård. Red Robin tar till exempel hänsyn till ålder, kön och riskfaktorer, och baserar sina följdfrågor på patientens tidigare svar – och ny information. Precis som en läkare kan byta riktning när ny relevant information framkommer under dialog med patient, kan Red Robin ändra spår under frågesessionens gång.

ima95072-min

Individanpassad

Red Robin kan även inhämta, hantera och förstå exakta data. Till exempel för feber; istället för att förenkla definitionen av feber som temperatur som överstiger 38 grader, tar nätverket hänsyn både till hela feberskalan och att en specifik temperatur kan betyda olika saker för olika individer. En temperatur på 38 grader kan vara helt ofarligt för en grundfrisk fyraåring, medan det för en leversjuk 85-åring kan tyda på en allvarlig infektion.