Red Robin

Automatiserad anamnes och triage styr effektivt den vårdsökande rätt

Att den som söker vård hamnar rätt är en förutsättning för att vårdens resurser ska räcka till; för att vårdutövarna ska kunna arbeta effektivt, prioritera och ge vård efter behov. Vårt verktyg för automatiserad anamnes och triage - Red Robin - hjälper till!

rr-explainer-thumb-1

Enkelt förklarat

Automatiserad anamnes och triage med Red Robin

Spela video
rr-products-SE-202209

Mer tid för vård

Red Robin – vårt verktyg för automatiserad anamnes och triage – är en lösning som optimerar första kontakten om nya besvär. Red Robin samlar in anamnesen, prioriterar ärendets brådskegrad och hänvisar till lämplig kontaktform och profession. Den vårdutövare som tar emot ärendet får en sammanfattning av anamnesen och diagnosförslag, vilket skapar goda förutsättningar inför den personliga kontakten.

Varför Red Robin?

Visiba_icons_illustrations_bättre_arbetsmiljö

Dynamisk

Simulerar läkarens tankesätt genom att hantera flera symptom parallellt och anpassa följdfrågor efter tidigare svar och ny information.

Visiba_icons_illustrations_vårt_samhälle

Framtidssäkrad

Verktyget är självlärande och förberett för att kunna addera och hantera flera relevanta datakällor, som till exempel journalsystem och verktyg för bildanalys.

Visiba_icons_illustrations_höga_betyg

Träffsäker

Beaktar all angiven patientinformation samt relationer mellan symptom och tillstånd för en tillförlitlig diagnostisering och triagering.

Marknadens mest lyhörda lösning

Red Robin hjälper patienten att sätta ord på sina besvär och att svara på frågorna tar i snitt 3 minuter. Frågelogiken är dynamisk, vilket innebär att frågorna anpassas specifikt för den person som söker vård. Red Robin tar till exempel hänsyn till ålder, kön och riskfaktorer, och baserar sina följdfrågor på patientens tidigare svar – och ny information.

Red Robin kan även inhämta, hantera och förstå exakta data. Till exempel för feber; istället för att förenkla definitionen av feber som temperatur som överstiger 38 grader, tar nätverket hänsyn till hela feberskalan och att en specifik temperatur kan betyda olika saker för olika individer.

En plattform, många möjligheter

Lär dig mer om möjligheterna med och funktionerna i Visiba Care!
Kvinna tittar på vårdapp på smartphone

Invånarens väg in

Det ska vara lätt att hitta rätt! Ett klick bort, via native app eller webbsida, kan invånaren ta del av era erbjudanden på ett och samma ställe. Från en central ingång är det smidigt att söka bland era mottagningar och samtidigt få en överblick över sina pågående och avslutande ärenden.

Vårpersonal diskuterar runt bord

Anpassade vårdflöden

Med Visiba Care kan olika verksamheter samlas i en och samma lösning, utan att behöva kompromissa med sina specifika behov. Varje mottagning kan snabbt och enkelt konfigurera och anpassa de flöden och erbjudanden som passar just dem, och skala upp i sin egen takt.

Kvinna och barn framför laptop

Digitala vårdmöten

Video, meddelanden eller chatt? Välj kontaktformer utifrån vad som passar just er och era målgrupper. Meddelandekanalen är perfekt för korta frågor, administrativa ärenden eller när det är högt inflöde och många som samarbetar, medan video ger en värdefull dimension för bedömningar, behandlingar och samverkan på distans.

Kvinna i vårdkläder framför tangentbord

Bokningssystem

Det är enkelt att schemalägga och boka både digitala och fysiska möten i plattformen. Vem som kan ta initiativ till ett möte bestämmer ni. Självklart kan er personal boka tider, men ni kan också låta invånaren hitta en tid som passar dem eller öppna upp virtuella drop-in-väntrum.

Vårdpersonal tittar på en ipad tillsammans

Ärenden och remisser

Att hantera ärenden och remisser digitalt, dessutom i samma system som ni har dialogen med invånare och kollegor, är ofta en befrielse. Ökad struktur, bättre överblick och smidig uppföljning ger alla en lugnare vardag.

Ung kvinna står i sitt hem och tittar ner i mobilen

Anamnes och triage

Genom att triagera i ett tidigt skede kan ni prioritera, delegera och ge hjälp efter behov. Med formulär och kontaktorsaker kan ni kategorisera ärenden och styra dem till passande yrkeskategori och besöksform. Men om ni söker en smart lösning för nytillkomna besvär och ett effektivt beslutsstöd är Red Robin – Visiba Cares verktyg för automatiserad anamnes och triage – rätt väg att gå.

En grupp av vårdpersonal som lägger händerna ovanpå varandra

Integrationer

Visiba Care kan kopplas samman med befintliga och framtida vårdinformationsystem och verktyg och stödjer flera metoder för integration.

Glad kvinna vid sitt skrivbord inom offentlig verksamhet

Stöd för SDK

Skicka sekretessklassad information från er verksamhet till andra aktörer inom offentlig sektor genom Visiba Care! Vår klient för säkra meddelanden har stöd för Inera SDK.