Samarbeta för en tryggare och mer effektiv vård

Med Visiba Care kan era medarbetare hantera administration, remisser, vårdaktiviteter och kommunikation i ett och samma verktyg. Ökad struktur, bättre överblick och smidig uppföljning, ger en bättre arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården.

Healthcare professionals looking at ipad

Genom meddelanden kan ni samarbeta inom och mellan verksamheter och professioner, från ärendets början till slut. Ärenden kan överlämnas både inom mottagningen och till andra mottagningar inom organisationen. Det är enkelt att bjuda in en kollega för att be om råd, ställa frågor eller remittera.

Digital ärendehantering skapar viktiga värden

Visiba_icons_illustrations_samarbete

För medarbetaren

Att gå från post-it-lappar, dörrknackningar och osäkra överlämningar, till en digital översikt, upplevs ofta som en befrielse.

Visiba_icons_illustrations_video

För patienten

Bättre återkoppling och snabbare förlopp leder till tryggare och säkrare proccesser för patienten och hens anhöriga.

Visiba_icons_illustrations_hospital

För verksamheten

Digital ärendehantering kan innebära så stor tidsbesparing att ni faktiskt kan göra mer med samma resurser och korta kön.