Det personliga mötet behöver inte vara beroende av tid och rum

Digitala möten skapar flexibilitet. Inte bara för patienten, utan även för verksamheten och medarbetarna. Det handlar mycket om att använda rätt kontaktform till rätt sak. Resultatet blir en mer nära vård, för alla.

Mamma och barn möter doktor via laptop

Video, meddelande eller chatt?

I Visiba Care kan människor mötas enkelt och säkert. Varje mottagning kan själva bestämma vilka kontaktformer invånaren ska erbjudas i olika typer av ärenden. Oftast är det en patient som möter en vårdutövare i plattformen, men det kan också handla om samordnande möten med flera deltagare.

ima221577-min

Nära samtal med video

Att möta invånaren via video, istället för telefon, innebär inte bara att det blir lättare att bedöma tillstånd, studera utslag och andra synliga besvär – relationen blir starkare när man faktiskt kan se varandra. Invånaren befinner sig dessutom i en trygg miljö som kan göra hen mer avslappnad, samtidigt som vårdutövaren får insyn i hur personen har det hemma. Många av våra kunder berättar om en närmare patientkontakt med hjälp av säkra videomöten.

UK_Multicall-1

Flerpart för samverkan

Genom att kunna bjuda in en eller flera gäster – till exempel en anhörig, tolk, kollega, specialist eller en kontakt från en myndighet – till samma videomöte, skapas förutsättningar för en mer personanpassad, säker och koordinerad vård.

luke-porter-UGX2qdjdKkw-unsplash

Meddelanden ger värdefull information

För administrativ ärenden, frågor och första kontakt passar meddelanden bra. Ni kan använda meddelanden asynkront, liknande en mejlkonversation med säker autentisering, eller synkront – som en chatt. Förutom att skriva meddelanden i text är det möjligt att bifoga bilder, filmer eller andra filer till en konversation.

De stora fördelarna med meddelanden är att patienten kan göra en del av jobbet själv, att ärendet kan gå till rätt resurs direkt och att vårdpersonal kan välja att arbeta effektivt med meddelanden när det passar dem