Kvalitet och säkerhet

Säkerhet beror på många faktorer – vi anser att efterlevnad av regelverk är ett minimum. Från hur produkten designas, byggs, uppdateras och testas till hur vi hanterar data, garanterar vi kvalitetssäkrande processer som skyddar din organisation och dina patienter.
becca-tapert-QofjUnxy9LY-unsplash_1920-1

Invånarens integritet är en självklarhet

Informationssäkerhet har högsta prioritet när vi utvecklar Visiba Care. Det finns flera möjliga autentiserings­lösningar för invånarna och de som arbetar i plattformen och vi säkerställer att data som skickas mellan servrar och klienter förblir privat och krypterat. Plattformen är CE-märkt som en medicintekniskt produkt (Klass I) och vi är är certifierade enligt informationssäkerhetsstandarden ISO 27001 och DBC 0129. Självklart hanteras all data även i enlighet med GDPR och patientdatalagen.

Lär dig mer om hur vi arbetar med kvalitet och säkerhet!

Lämna din epostadress för att få tillgång till vår white paper (på engelska) som behandlar allt från certifieringar och datasäkerhet till riskanalys och operational resilience.

Har du frågor?

Har du en specifik fråga om lagar, regler, säkerhet eller kvalitet är du välkommen att kontakta Ludvig eller Martin direkt.