Säker digital kommunikation

Stöd för SDK

Säkra meddelanden i Visiba Care har stöd för SDK! Det innebär att du kan samarbeta över organisationsgränser med hjälp av vår befintliga och omtyckta meddelandeklient.
Kvinna vid dator inom offentlig sektor

Bakgrund

Varje dag skickas sekretessbelagd information som till exempel vårdplaner, utredningar och utdrag ur belastningsregistret mellan kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer för att diskutera ärenden och ta beslut. Manuella flöden som överlämningsmöten, brev, fax och telefon är fortfarande vanligt och det gör det svårt att veta om informationen faktiskt når fram till rätt person och att ingen obehörig tar del av den.
 

En gemensam infrastruktur

Det här är bakgrunden till att regeringen gett Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i uppdrag att tillhandahålla en infrastruktur för säker och enhetlig överföring av digital kommunikation mellan olika myndigheter och verksamheter inom offentlig sektor. Projektet att skapa en gemensam infrastruktur kallas SDK och står för Säker Digital Kommunikation.
 

Välj en beprövad lösning

Visiba Care har fokuserat på digital kommunikation inom vård och omsorg i olika former sedan 2014, och med tiden har vi förfinat flödena i plattformen. Många organisationer inom hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet använder idag Visiba Care för att samarbeta och samverka kring olika ärenden.
 

En helhetslösning

Visiba Care har funktionalitet för säkra meddelanden, chatt, videomöten, digitala formulär, bokning av besök och mycket mer. Stöd för SDK-meddelanden har lagts till i vår befintliga klient för säkra meddelanden, och tillsammans med övrig funktionalitet blir det ett mycket kraftfullt verktyg för säker kommunikation, samarbete och samverkan. De som arbetar med SDK-meddelanden i plattformen får bland annat möjlighet att:
 
  • överlämna ärenden och konsultera varandra via interna meddelanden
  • skriva standardiserade meddelanden med hjälp av fördefinierade fraser och förkortningar
  • få en tydlig överblick och prioritera ärenden
  • styra behörigheter och begränsa åtkomst.

SDK gäller inte invånarna

Även om SDK är ett fantastiskt initiativ som kommer att förenkla samarbetet mellan olika verksamheter och organisationer, är det viktigt att vara medveten om att det inte hjälper er att uppnå säker dialog och informationsdelning med invånarna. Och det är här vi på Visiba tror att digitala lösningar kommer att ge störst effekt i framtiden; i form av avlastning för verksamheten och delaktighet och proaktivitet för invånaren. 
 

Kommunicera med invånaren

Med Visiba Care plingar det till i mobilen eller mejlen när invånaren har fått ny information från er. Kanske hen har fått ett beslut, en kallelse till ett möte eller ett formulär där ni ber om kompletterande information i ett ärende. För att kunna ta del av informationen måste invånaren logga in i appen eller i webbgränssnittet. Med Visiba Care kan ni kommunicera säkert med kollegor, samarbetspartners och invånare!
 

Datasäkerhet i Visiba Care

  • All datalagring som hanteras i Visiba Care sker på servrar i Sverige
  • All data som överförs via plattformen krypteras och behandlas enligt patientdatalagen (PDL) och EU:s dataskyddsförordning GDPR
  • Stöd för olika autentiseringslösningar, bl.a. BankID, SITHS, Freja eID+ och sms-verifiering
  • Certifierade enligt ISO 27001
  • All data ägs av er
  • Ni styr själva hur länge data får lagras

Vill du veta mer?

Välkommen att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner för SDK-anslutning!

En plattform, många möjligheter

Lär dig mer om möjligheterna med och funktionerna i Visiba Care!
Ung kvinna står i sitt hem och tittar ner i mobilen

Anamnes och triage

Genom att triagera i ett tidigt skede kan ni prioritera, delegera och ge hjälp efter behov. Med formulär och kontaktorsaker kan ni kategorisera ärenden och styra dem till passande yrkeskategori och besöksform. Men om ni söker en smart lösning för nytillkomna besvär och ett effektivt beslutsstöd är Red Robin – Visiba Cares verktyg för automatiserad anamnes och triage – rätt väg att gå.

Kvinna tittar på vårdapp på smartphone

Invånarens väg in

Det ska vara lätt att hitta rätt! Ett klick bort, via native app eller webbsida, kan invånaren ta del av era erbjudanden på ett och samma ställe. Från en central ingång är det smidigt att söka bland era mottagningar och samtidigt få en överblick över sina pågående och avslutande ärenden.

Vårpersonal diskuterar runt bord

Anpassade vårdflöden

Med Visiba Care kan olika verksamheter samlas i en och samma lösning, utan att behöva kompromissa med sina specifika behov. Varje mottagning kan snabbt och enkelt konfigurera och anpassa de flöden och erbjudanden som passar just dem, och skala upp i sin egen takt.

Kvinna i vårdkläder framför tangentbord

Bokningssystem

Det är enkelt att schemalägga och boka både digitala och fysiska möten i plattformen. Vem som kan ta initiativ till ett möte bestämmer ni. Självklart kan er personal boka tider, men ni kan också låta invånaren hitta en tid som passar dem eller öppna upp virtuella drop-in-väntrum.

Kvinna och barn framför laptop

Digitala vårdmöten

Video, meddelanden eller chatt? Välj kontaktformer utifrån vad som passar just er och era målgrupper. Meddelandekanalen är perfekt för korta frågor, administrativa ärenden eller när det är högt inflöde och många som samarbetar, medan video ger en värdefull dimension för bedömningar, behandlingar och samverkan på distans.

Vårdpersonal tittar på en ipad tillsammans

Ärenden och remisser

Att hantera ärenden och remisser digitalt, dessutom i samma system som ni har dialogen med invånare och kollegor, är ofta en befrielse. Ökad struktur, bättre överblick och smidig uppföljning ger alla en lugnare vardag.