Säker digital kommunikation

Stöd för SDK

Stöd för SDK läggs till i vår befintliga klient för säkra meddelanden. Där finns lång samlad erfarenhet av samarbetsflöden och att utveckla med användaren i fokus. Det gör att ni kommer att få en mycket pålitlig lösning för säker digital kommunikation med Visiba Care!
Kvinna vid dator inom offentlig sektor

Bakgrund

Varje dag skickas sekretessbelagd information som till exempel vårdplaner, utredningar och utdrag ur belastningsregistret mellan kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer för att diskutera ärenden och ta beslut. Manuella flöden som överlämningsmöten, brev, fax och telefon är fortfarande vanligt och det gör det svårt att veta om informationen faktiskt når fram till rätt person och att ingen obehörig tar del av den.
 

En gemensam infrastruktur

Det här är bakgrunden till att regeringen gett Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i uppdrag att tillhandahålla en infrastruktur för säker och enhetlig överföring av digital kommunikation mellan olika myndigheter och verksamheter inom offentlig sektor. Projektet att skapa en gemensam infrastruktur kallas SDK och står för säker digital kommunikation.
 

Välj en beprövad lösning

Vi har fokuserat på digital kommunikation i olika former ända sedan Visiba Care startades 2014, och med tiden har vi förfinat och effektiviserat processerna. Många organisationer inom hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet använder redan idag Visiba Care för att samarbeta och samverka kring olika ärenden.
 

En helhetslösning

Vår digitala vårdplattform har funktionalitet för säkra meddelanden och chatt, videomöten, digitala formulär, bokning av besök och mycket mer. Stöd för SDK-meddelanden läggs in i vår befintliga klient för säkra meddelanden, där vi lagt ner ett gediget utvecklingsarbete kring samarbetsflöden.
 

SDK gäller inte invånarna

Även om SDK är ett fantastiskt initiativ som kommer att förenkla samarbetet mellan olika verksamheter, är det viktigt att vara medveten om att det inte hjälper er att uppnå säker dialog och informationsdelning med invånarna. Och det är här vi på Visiba tror att digitala lösningar kommer att ge störst effekt i framtiden; i form av avlastning för verksamheten och delaktighet och proaktivitet för invånaren. 
 

Kommunicera med invånaren

Med Visiba Care plingar det till i mobilen eller mejlen när invånaren har fått ny information från er. Kanske hen har fått ett beslut, en kallelse till ett möte eller ett formulär där ni ber om kompletterande information i ett ärende. För att kunna ta del av informationen måste invånaren logga in i appen eller i webbgränssnittet. Med Visiba Care kan ni kommunicera säkert med kollegor, samarbetspartners och invånare!
 

Datasäkerhet i Visiba Care

  • All datalagring som hanteras i Visiba Care sker på servrar i Sverige
  • All data som överförs via plattformen krypteras och behandlas enligt patientdatalagen (PDL) och EU:s dataskyddsförordning GDPR
  • Stöd för olika autentiseringslösningar, bl.a. BankID, SITHS, Freja eID+ och sms-verifiering
  • Certifierade enligt ISO 27001
  • All data ägs av er
  • Ni styr själva hur länge data får lagras

Vill du veta mer?

Välkommen att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner för SDK-anslutning!