Artikel

Produktuppdateringar april–maj 2020

Dela

Product updates - Visiba Care

Inom kort kommer vi att lansera ett antal nyheter i plattformen som kommer att förbättra upplevelsen för såväl patienter som vårdpersonal. Här sammanfattar vi de viktigaste förändringarna.

Notera att lanseringstiderna är preliminära och förändringar i utseende och tid kan ske. För mer exakt information rekommenderar vi er att prenumerera på våra releasenotes.

Preliminär lansering i april 2020

Enklare registrering för nya patienter

För att patienten ska få ett gott första intryck när de använder appen för första gången kommer de första stegen i flödet, t.ex. registrering och godkännande av villkor, att bli ännu smidigare och informationen blir enklare att fylla i. Dessutom kommer dessa steg att få en uppdaterad och mer modern visuell design som lyfter helhetsupplevelsen. Processen blir mer transparent och patienterna kan se hur långt de har kommit i registreringsflödet.

Patienternas mobilnummer kommer även att valideras med en sms-kod för att förhindra att fel nummer fylls i av misstag, vilket skulle kunna leda till att de missar kallelser och påminnelser.

     

 

Uppdaterad design av patientprofilen i appen

I samband med att det nya registreringsflödet lanseras kommer patienterna att se en uppdaterad design av Min profil-sidan. Den blir mer modern och överskådlig, samtidigt som det blir smidigare för patienterna att fylla i och ändra sin information.

 

Förbättrad design och smidigare flöde för vårdgivarinitierade besök

Snart blir det ännu enklare för schemaläggare och vårdutövare att bjuda in patienter till besök, t.ex. för uppföljning. Inbjudningsflödet kommer att genomgå ett ordentligt lyft, där det första steget blir förbättrad design av flödet.

Möjligheten att bjuda in till flerpartssamtal blir standard och definitionerna av olika deltagare (patient, ombud, kollega och gästdeltagare) blir tydligare. Dessa kommer att logga in enligt följande:

  • Ombud för patienter loggar in enligt den metod som era patienter loggar in.
  • Vårdutövare och kollegor loggar in via Visiba Care-verktyget.
  • Gäster loggar in enligt den metod som den som bokar besöket väljer i samband med inbjudan, t.ex. SITHS, BankID eller sms.

 

Effektivare inbjudan av gästdeltagare

Det finns många typer av möten där det finns behov av att bjuda in fler deltagare än bara vårdutövare och patient. I vissa vårdbesök bör en anhörig eller tolk delta, i andra vill man kanske bjuda in försäkringskassan eller en vårdutövare som inte har ett Visiba Care-konto. För att det ska bli enklare att bjuda in gästdeltagare och för att förenkla vårdplanering och flerpartssamtal mellan organisationer förbättrar vi nu inbjudningsflödet. Gäster kommer att få en egen kategori, och den som bjuder in till mötet anger deltagarens namn, mobilnummer eller mejladress samt inloggningsmetod.

Den som är ansvarig vårdutövare kan då tydligt se vilka deltagare som är gäster och hur de har loggat in.

En global administratör kommer att kunna konfigurera inställningar för gästdeltagare i en ny konfigurationssida under Globala inställningar.

Patienter får möjlighet att betygsätta appen i Google Play och App Store

Patienter kommer inom kort att få möjlighet att ge betyg och skriva recensioner smidigt direkt från appen – en funktion som gör det mycket lättare för dem att ge positiva omdömen och betyg på era appar. Mycket talar för att detta på sikt kommer öka antalet nedladdningar och höja nya användares första upplevelse av er app. Till exempel visar statistik* att:

  • 77 % av användare i App Store och Google Play store läser minst en recension innan de laddar ner appen.
  • 55 % säger att ett betyg på 1–2 stjärnor sänker deras syn på varumärket som helhet, medan ett betyg på 4–5 stjärnor höjer synen på varumärket för 71 % av användarna.
  • Generellt är det ungefär 1 % av användarna som ger betyg eller recension i appbutikerna – en högljudd minoritet som har en väldigt negativ upplevelse och en skara väldigt positiva som har haft en upplevelse i världsklass.

Källa: Apptentive Mobile Customer Engagement Benchmark Report: 2019 Edition

Sms-notis vid nya olästa meddelanden

Både vårdutövare och patienter kan inom kort få en sms-notis när det finns nya olästa meddelanden. Sms:et skickas med viss fördröjning och skickas inte alls om meddelandet redan öppnats. Det innebär att användare som redan är aktiva i en meddelandekonversation inte blir störda, samtidigt som ni kan hålla nere sms-kostnaderna för er organisation.

Ny notis när listan över inkommande meddelanden inte längre är tom

För att uppmärksamma vårdutövare på att antalet inkommande meddelanden som inte plockats upp går från noll till 1 (eller fler) lägger vi till en ny notis. Denna kan skickas via mejl, sms eller som pushnotis och ska minska risken för att nya meddelandekonversationer missas.

 

Preliminär lansering i maj 2020

Enklare konfiguration av standardnotiser och personliga notiser

Det kommer att bli enklare och smidigare för både administratörer och vårdutövare att konfigurera notiser genom ett mer användarvänligt gränssnitt.

Förbättrade statistikrapporter

För att ni ska kunna följa upp er digitala mottagning på ett mer effektivt sätt förbättrar vi statistiken för beläggning och genomförda konsultationer. Genom att se och exportera antalet utlagda tider och bokningar kan man få en överblick över:

  • övergripande beläggning
  • trender gällande bokning och avbokning
  • huruvida vårdgarantin följs

Alla befintliga statistikrapporter utökas nu så att mottagning finns med i en kolumn.

Ny flikstruktur i appen

Patienterna kommer inom kort att kunna se en tydligare och snyggare vy över Mina ärenden, som får en egen flik i bottennavigeringen. Samtidigt tillkommer en flik som innehåller patientens profil och övriga inställningar. Dessa två flikar ersätter dagens Mina sidor-flik, och kommer att göra det enklare för patienterna att hitta rätt information i appen. Dels kommer de lättare åt sina bokade besök och meddelanden, dels kan de hitta alla inställningar och övrig information på ett och samma ställe.

     

 

Flexibel konfiguration av appens startsida

För att ni ska kunna anpassa era patienterbjudanden ytterligare och skräddarsy dem efter era behov gör vi konfigurationen av appens startsida ännu mer flexibel. Ni kommer att kunna välja i vilken ordning knapparna ska visas, vart patienterna ska ledas om de trycker på en knapp, vilka besöksorsaker som ska vara valbara i erbjudandet samt vilken text och ikon som ska visas på knappen.

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård