Artikel

Produktuppdateringar augusti-september 2020

Dela

Product updates - Visiba Care

Inom kort kommer vi att lansera ett antal nyheter i plattformen som kommer att förbättra upplevelsen för såväl patienter som vårdpersonal. Här sammanfattar vi de viktigaste förändringarna.

Notera att lanseringstiderna är preliminära och förändringar i utseende och tid kan ske. För mer exakt information rekommenderar vi er att prenumerera på våra releasenotes.

Preliminär lansering i augusti 2020

Ny rapport för påbörjade konsultationer

För att ni enkelt och effektivt ska kunna följa upp er digitala mottagning tar vi nu fram en rapport som sammanställer en lista över samtliga påbörjade konsultationer – både videobesök, fysiska besök och meddelanden. Resultatet kan filtreras fram baserat på vårdutövare, mottagning eller hela verksamheten. Med hjälp av rapporten kan ni se och jämföra antal konsultationer under en viss tidsperiod för att få fram information om besökstyper, vem som initierat dem, möteslängd och mycket mer.

Rapporten är förberedd för att ni själva ska exportera den och göra egna analyser, till exempel med hjälp av pivotdiagram i Excel.

Bjud in till nya besök genom duplicering av tidigare bokning

Nu kommer det snart att gå snabbt och smidigt för vårdutövare och schemaläggare att boka in ett nytt besök med en patient. Genom att duplicera en tidigare bokning med samma patient kommer nästan all information från det tidigare mötet att vara förifylld – det enda som behöver fyllas i är vilken tid besöket ska ske. Lika enkelt som att ändra tid för en existerande bokning!

Preliminär lansering i september 2020

Överlämna meddelandekonversation till en kollega

Det blir nu möjligt för vårdutövare att överlämna en upplockad meddelandekonversation till en kollega, något som kan vara värdefullt vid t.ex. ledigheter och sjukfrånvaro eller när en annan expertis behövs för att hjälpa patienten. Denna funktion är ett första steg i en serie planerade förbättringsåtgärder för att det ska bli ännu smidigare att arbeta med meddelanden på er mottagning.

Ny notis när listan över inkommande meddelanden inte längre är tom

För att göra vårdutövare uppmärksamma på att antalet inkommande meddelanden som inte plockats upp går från noll till 1 (eller fler) lägger vi till en ny notis. Denna kan skickas via mejl, sms eller som pushnotis och ska säkerställa att nya meddelanden som skickats till mottagningen inte missas.

Sms-notis vid nya olästa meddelanden

Både vårdutövare och patienter kan inom kort få en sms-notis när det finns nya olästa meddelanden. Sms:et skickas med viss fördröjning och skickas inte alls om meddelandet redan har öppnats. Därmed slipper användare som redan är aktiva i en meddelandekonversation att bli störda av en notis, samtidigt som ni kan hålla nere sms-kostnaderna för er organisation.

Förbättrad navigering i appen

Appen kommer få en tydligare navigering så att det blir lättare för patienterna att hitta vad de söker. Eftersom det är extra viktigt att patienten smidigt kan få tillgång till sina bokningar kommer “Mina ärenden” att flyttas till en egen flik längst ned i appen. Även ”Inställningar” kommer att få en egen vy, där patienten hittar sin profil och andra inställningar som tidigare funnits på olika ställen i appen.

Patienten får ökad kontroll över notiser

Tidigare i år lanserade vi en funktion som innebär att patienten ombeds godkänna sms- och mejlnotiser i samband med registrering. Nu bygger vi vidare på funktionen och ger patienten möjlighet att när som helst ändra dessa inställningar direkt i appen.

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård