Artikel

Produktuppdateringar aug-sept 2019

Dela

Product updates - Visiba Care

Inom kort kommer vi att lansera ett antal nyheter i plattformen som kommer att förbättra upplevelsen för såväl patienter som vårdpersonal. Här sammanfattar vi de viktigaste förändringarna.

Besök kan ombokas till ny vårdutövare

Förhinder kan komma plötsligt. När sjukdom, dubbelbokning eller andra förändringar uppstår är det viktigt att enkelt kunna boka om ett ärende till en annan vårdutövare. Visiba Care inför nu ett smidigt sätt för schemaläggare att boka om ett eller flera möten för en vårdutövare till en eller flera andra vårdutövare på samma digitala mottagning. Både patienten och de involverade vårdutövarna får information om ombokningen via de inställda notiserna och all relevant information, som t.ex. betalning, formulärssvar, bilder och beskrivningar i mötesbokningen överförs till den nya bokningen. Notera att funktionen inte stöds vid flerpartssamtal då man istället avbokar mötet och bokar ett nytt.

Möjlighet att integrera externa digitala tjänster*

De flesta vårdorganisationer erbjuder sina patienter olika digitala tjänster, men tidigare har dessa inte kunnat visas på ett samlat och överskådligt sätt. Visiba Care inför nu en kraftfull funktion där olika digitala tjänster som bygger på webbteknik sömlöst kan integreras i en gemensam vy som ger patienten en samlad upplevelse. Patienten når samlingsvyn från den digitala mottagningens startsida. Här listas de digitala tjänster och vårdflöden som ni erbjuder. Företaget eller organisationen som levererar de digitala tjänsterna kan skapa en sömlös upplevelse genom att t.ex. koppla tillbaka till ett speciellt steg i patientflödet eller till startsidan.

*kostnad tillkommer

Appen kan öppnas i ett specifikt steg i vårdflödet från en extern app eller webbsida

Både iOS- och Andoid-apparna kommer nu att stödja ”deep linking”. Det innebär att det från en extern webbsida eller app går att länka djupare än till startsidan, t ex direkt till ett specifikt steg i patientflödet, vilket ger en bättre patientupplevelse.

Det blir möjligt att:

  • Öppna appen på startsidan
    Öppna appen i bokningsflödet med vissa parametrar förvalda
    Öppna appen i ett specifikt dropin-rum med förvald besöksorsak
    Öppna appen i meddelandeflödet med förvald besöksorsak

“Besvär” blir “Besöksorsak” och får nytt utseende i apparna

Det vi tidigare kallat “Besvär” i Visiba Care har inte alltid motsvarat ett besvär utan snarare orsak till besöket (till exempel fanns ofta ”barn” med i listan på besvär, och visst kan de vara jobbiga ibland, men att kalla dem besvär är att ta i). Vi döper därmed om Besvär till Besöksorsak och passar samtidigt på att förbättra utseendet för att förenkla användarinteraktionen.

Utseendet ser nu likadant ut för bokning, dropin och meddelanden. I samband med detta försvinner också patientens möjlighet att skippa detta val i bokningsflödet, men de som vill ha kvar det alternativet kan skapa en övrigt-kategori under besöksorsak.

Förbättrad filtrering för bättre kalenderöversikt

Det är av högsta vikt att säkerställa rätt bemanning vid rätt tidpunkt på de digitala mottagningarna. För att kunna kontrollera detta på ett smidigt sätt förbättrar Visiba Care nu möjligheten att överblicka bemanning, tillgänglighet och nyttjandegrad genom filtrering på t.ex. titel, namn, specialitet eller mottagning.

Förbättrad filtrering, detaljvy och export av betalningsstatistik

Allt fler patienter använder direktbetalning. För att underlätta administrationen och göra det enklare att hitta specifika betalningar utökas nu filtreringsmöjligheterna och det går enkelt att söka på:

  • Betalningsinformation (datum, tid, typ och status)
  • Besöksinformation (datum, tid, typ av möte, mottagning, vårdutövare och patient)

Vid filtrering utökas resultatlistan med besöksdatum, något som efterfrågats av många. Detaljvyn för en specifik betalning kommer dessutom att innehålla bl.a. patientens kontaktinformation, en specifik referens från den externa betalningsleverantören, moms och mycket mer.

Betalningsstatistiken kan exporteras för vidare analys till Excel och därefter importeras till t.ex. ett BI-system. Exporten kommer att innehålla all information i detaljvyn för varje betalning.

Möjlighet att begränsa administratörens rättigheter till en eller flera digitala mottagningar**

Då allt fler regioner och privata vårdgivare breddinför Visiba Care, utökar vi nu administratörsrollen med en ny nivå – mottagningsadministratören. Medan administratören hanterar hela tjänsten, arbetar mottagningsadministratören med en eller flera utvalda mottagningar. Det innebär till exempel att mottagningsadministratören för primärvårdens digitala mottagning endast ser inställningarna för just denna mottagning – inte inställningarna för regionens samtliga mottagningar.

Mottagningsadministratören kommer att kunna konfigurera patientflöden och ge användare rättigheter på sin mottagning. På sikt, i en senare release, kommer hen även att kunna ta fram statistik och följa upp användandet på sin mottagning.

** kräver Enterprise-licens

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård