Artikel

Produktuppdateringar juni-juli 2020

Dela

Product updates - Visiba Care

Inom kort kommer vi att lansera ett antal nyheter i plattformen som kommer att förbättra upplevelsen för såväl patienter som vårdpersonal. Här sammanfattar vi de viktigaste förändringarna.

Notera att lanseringstiderna är preliminära och förändringar i utseende och tid kan ske. För mer exakt information rekommenderar vi er att prenumerera på våra releasenotes.

Preliminär lansering i juni 2020

Patienter ombeds godkänna sms- och mejlnotiser

Patienter kommer inom kort att behöva godkänna att ni som vårdgivare skickar sms- och mejlnotiser i tjänsten, t.ex. påminnelser och bokningsbekräftelser. Nya patienter kommer ges möjlighet att godkänna detta i samband med att patienten registrerar sitt användarkonto i tjänsten, medan befintliga patienter kommer tillfrågas i samband med sin första inloggning efter uppdateringen.

Denna funktion kommer ge patienten mer kontroll över sina personuppgifter och kommer samtidigt underlätta för er som vårdgivare att inhämta patientens medgivande enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Tänk på att funktionen dock bara gäller när patienten själv skapar sitt användarkonto. Om ni bjuder in en patient behöver ni även fortsättningsvis först inhämta godkännande för att skicka notiser till patienten.

I en senare uppdatering kommer patienten själv att kunna ändra sina inställningar för notiser direkt i appen, men under tiden kommer ni att kunna kontakta er Customer Success Manager på Visiba Care om en patient ber er stänga av notiser.

Konfigurera tiden för automatisk utloggning

Tidigare har användare i Visiba Care-plattformen blivit automatiskt utloggade om de varit inaktiva i 30 minuter. Nu kommer varje vårdorganisation att själv kunna konfigurera hur lång tid deras användare kan vara inaktiva innan de loggas ut automatiskt. Det innebär att ni själva kan göra avvägningen mellan vad som är praktiskt för er vårdpersonal och vad som är säkert när det kommer till era patienters integritet

Konfigureringen utförs av er Customer Success Manager på Visiba Care och gäller på global nivå, för samtliga användare inom er organisation.

Möjlighet att filtrera fram globala administratörer

I takt med att att allt fler stora organisationer implementerar Visiba Care i bred skala ökar behovet av att veta vem som har administratörsrättigheter på global nivå. Denna information kan vara värdefull dels för att säkerställa att endast ett begränsat antal användare har denna behörighet, dels för att andra användare ska kunna ta reda på vem de ska vända sig till för att få vissa konfigurationer utförda.

Redan idag kan användare filtrera fram vilka som har behörigheterna vårdutövare, adminstratör och schemaläggare i användarvyn under Verksamheten. Inom kort kommer även rollen global administratör att läggas till i listan.

Stöd för uppladdning av de flesta filformat

Patienter har länge kunnat ladda upp bilder i appen, till exempel när de bokar besök eller skickar ett meddelande. Inom kort blir det även möjligt att ladda upp andra typer av filformat, till exempel en PDF, en ljudfil eller en filmsnutt. Detta kan till exempel vara värdefullt om patienten vill visa upp en rörelse eller dela med sig av ett specifikt ljud inför besöket.

Preliminär lansering i juli 2020

Fler möjligheter att starta en meddelandekonversation

Snart kommer det att bli ännu smidare för vårdutövare att starta en meddelandekonversation med en patient. Det blir inte längre nödvändigt att gå via Meddelandemenyn och fylla i alla uppgifter manuellt, utan det kommer att gå lika bra att initiera ett meddelande via:

  • en mötesbokning i kalendern
  • meddelandehistorik

Härifrån kan du komma vidare direkt till meddelandeflödet, med den stora fördelen att patientens uppgifter från mötesbokningen eller meddelandehistoriken är förifyllda. Det gör att det blir enkelt och smidigt att skicka ett nytt meddelande.

Patientvyn i appen blir större när bakkameran används

När en patient vill visa upp något för en vårdutövare via mobilen, t.ex. ett utslag, är det oftast lämpligt att byta vy till mobiltelefonens bakkamera. Snart kommer patienten dessutom att kunna se sin videovy i större format när bakkameran används, så att det blir enklare att se vad som visas upp för vårdutövaren.

Schemaläggare + vårdutövare kan boka om besök för sig själva

Nu får de användare som har behörighet både som vårdutövare och schemaläggare möjlighet att boka om besök för sig själva. Det gör att det blir enkelt och smidigt för dem som har denna kombination av roller att flytta sina egna inbokade besök.

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård