Artikel

Produktuppdateringar Nov-Dec 2019

Dela

Product updates - Visiba Care

Inom kort kommer vi att lansera ett antal nyheter i plattformen som kommer att förbättra upplevelsen för såväl patienter som vårdpersonal. Här sammanfattar vi de viktigaste förändringarna.

Notera att lanseringstiderna är preliminära och förändringar i utseende och tid kan ske. För mer exakt information rekommenderar vi er att prenumerera på våra releasenotes.

Boka fysiskt möte

(preliminär lansering i november i 2019)

Flera av våra kunder har efterlyst möjligheten att kunna erbjuda bokning av både fysiska och digitala besök via Visiba Care. För att främja en sömlös patientupplevelse kommer det därför inom kort bli möjligt att schemalägga både digitala och fysiska möten i plattformen.

Detta innebär att patienter kommer att kunna boka både fysiska och digitala möten via appen eller patientwebben. Vårdgivaren bestämmer vilken typ av möte som erbjuds baserat på angiven besöksorsak. Om det finns både fysiska och digitala bokningsbara tider utlagda, kan patienten själv välja önskad mötesform.

Bokningsbara platser läggs till i vårdgivargränssnittet. Utöver namn på platsen, beskrivning och adress kan även en bild på platsen läggas till för att underlätta för patienten att hitta rätt. Vilka platser som kan bokas för respektive besöksorsak konfigureras direkt i mötesmallarna.

Mötesmallar med stöd för anpassning av besöksorsak och mötesplats

(preliminär lansering i november i 2019)

Ofta hanterar vårdutövare flera olika besöksorsaker inom en och samma mottagning. En vårdresurs kan t ex arbeta både med tobaksrådgivning och sjukvårdsrådgivning. Inom kort kommer det att bli möjligt att anpassa mötesmallar efter besöksorsak och mötesplats. För patienten visas då enbart de schemalagda tider och mötesplatser som gäller för just den besöksorsaken.

Möjlighet att ange olika intervall för rensning av patientprofil och patientdata

(preliminär lansering i december i 2019)

Idag rensas all information om patienten, både profildata och patientdata, enligt ett och samma intervall. Detta är inte optimalt då det innebär att patienten behöver skapa sin profil på nytt efter varje rensning.

Framöver kommer patientens profil (t ex namn, personnummer, kontaktuppgifter) och patientdata (t.ex. mötesdetaljer, bilder, text) att hanteras separat, så att ni kan ha olika rensningsintervall för patientprofil och patientdata. Konfigurationen görs direkt i vårdgivargränssnittet och det är vårdgivarnas ansvar att säkerställa att gällande lagar och riktlinjer för hantering av personuppgifter och patientdata följs.

Betalning för patientinitierade meddelanden*

(preliminär lansering i december i 2019)

Chattkommunikation och kommunikation via säkra meddelanden blir en allt vanligare form att möta vården digitalt. Inom kort kommer det vara möjligt att ta betalt för meddelandekonversationer som påbörjats av patienten direkt i appen eller patientwebben. För att detta ska fungera krävs tillvalstjänsten Direktbetalning av patient (kreditkort eller swish).

Vårdgivare som inte har tillval Direktbetalning av patient kommer att kunna visa en kostnad för meddelandekonversationer, men betalningen sker inte i appen eller via patientwebben utan måste hanteras av vårdgivaren via manuell fakturering i efterhand.

* Kräver tillägg Direktbetalning av patient.

Fler standardnotiser och smidigare konfiguration

(Stegvis lansering från december 2019)

Många av våra kunder har önskat sig fler notiser i Visiba Care. Under december kommer vi därför att påbörja en stegvis uppdatering av funktionen. Fler notiser kommer läggas till och på sikt kommer samtliga standardnotiser att kunna skickas ut via sms, e-post eller som pushnotiser. Gränssnittet för konfigurationen av notiser kommer att ses över och göras mer användarvänligt, samtidigt som vi kommer att göra en översyn av innehållet i notiserna. Administratören kommer att kunna ställa in vilka standardnotiser som skickas ut vid vilket tillfälle. Vårdgivaren kan sedan själv välja vilka av dessa notiser som ska aktiveras.

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård