Artikel

Produktuppdateringar oktober 2019

Dela

Product updates - Visiba Care

Inom kort kommer vi att lansera ett antal nyheter i plattformen som kommer att förbättra upplevelsen för såväl patienter som vårdpersonal. Här sammanfattar vi de viktigaste förändringarna.

Vårdgivariniterade meddelanden

Trots att antalet brev som skickas har minskat radikalt sedan e-postens inträde är det fortfarande en vanlig kommunikationskanal inom vården. Men att kommunicera via snigelpost är vare sig särskilt tidseffektivt eller säkert, och vårdgivare inom olika områden har länge efterfrågat möjligheten att kontakta patienter digitalt – under förutsättning att detta kan göras på ett säkert sätt. Vi på Visiba Care är därför stolta över att lansera vårdgivarinitierade meddelanden, en säker kanal som möjliggör många olika arbetsflöden. Bland annat kommer denna funktion att kunna användas för att:

 • skicka provsvar eller annan medicinsk information till patienten
 • öppna en kanal så att patienten kan kontakta vårdutövaren om behandlingen inte fungerar som förväntat
 • skicka frågeformulär till patienten under en pågående behandling
 • öppna en kanal där patienten kan ställa frågor eller ventilera sin oro under hela behandlingen

 

 

Med vårdgivarinitierade meddelanden kan vårdutövare dessutom:

–              skicka säkra meddelanden till nya eller gamla patienter

–              bifoga bilder eller andra filer

–              bifoga formulär från en lista

–              ange besöksorsak för att gruppera konversationen och styra vilka formulär som skickas

–              begränsa patientens möjlighet att svara på meddelandet

 

Patienten får notiser både när en ny konversation har startats och när ett nytt meddelande skickats.

Vårdutövare ser alla sina konversationer i samma vy, oavsett om de själva eller patienten initierade dem. När vårdutövaren får nya meddelanden från en patient skickas notiser enligt de personliga inställningarna.

Administratören kan aktivera vårdgivarinitierande meddelanden under meddelandeinställningar, oavsett om mottagningen arbetar med patientinitierande meddelanden eller ej.

Konfigurera vilka som ska arbeta med patientinitierade meddelanden

Chatt och säkra meddelande har blivit en alltmer en etablerad form av kontakt mellan patienter och vården. Nu inför vi möjligheten att ange vilka vårdutövare som ska hantera inkommande meddelanden i tjänsten på er digitala mottagning.

 

Statistik per digital mottagning*

För att en digital mottagning lättare ska kunna följa upp sin verksamhet blir nu delar av statistiken tillgänglig per mottagning. De delar som initialt görs tillgängliga är betalningsstatistik, exporter och tidsserier.

Kalenderöversikt per digital mottagning *

För att schemaläggningen ska bli så bra som möjligt krävs en god överblick över beläggningen. Nu gör vi kalenderöversikten tillgänglig per digital mottagning vilket skapar en tydligare bild över situationen. Samtidigt får schemaläggare tillgång till kalenderöversikten, vilket underlättar resursplaneringen.

Knyta en bokningsbar tid till en specifik digital mottagning*

Vårdutövare som arbetar på flera digitala mottagningar kommer nu tydligt att kunna se vilken specifik mottagning de schemalägger eller lägga ut bokningsbara tider för.

 

Avslutade möten visas i ny färg i kalendern

För att det ska bli tydligt vilka möten som är avslutade kommer dessa att visas i en grå färg i kalendern. Möten kommer att räknas som avslutade när:

 • vårdutövaren lämnar mötet via avslutningsknappen i samtalet
 • tiden för ett obokat möte har passerats
 • sluttiden för ett möte har passerats (även om mötet inte har avslutats via knappen i samtalet)

 

Schemaläggningsflöde från kalenderöversikt

För att underlätta resursplaneringen för schemaläggare kommer de att få möjlighet att ta sig till en specifik vårdutövares kalendervecka direkt från kalenderöversikten. Om schemaläggaren filtrerar på en vårdutövare i kalenderöversikten och vederbörande inte har några utlagda bokningsbara tider för veckan, kan schemaläggaren enkelt klicka sig vidare till vårdutövarens kalender för att lägga till tider, och sedan ta sig tillbaka till kalenderöversikten. Schemaläggaren måste ha befogenhet att schemalägga för den specifika vårdutövaren på mottagningen för att detta ska vara möjligt.

 

Förbättrad design för att se bilder i tjänsten

Det blir nu enklare att växla mellan olika bilder och det blir tydligare hur man laddar ner bilder lokalt på datorn.

 

Möjlighet att söka i rullgardinsmenyer

Med ett växande antal digitala mottagningar i verksamheten kommer ett ökat behov av att enkelt och effektivt kunna söka i menyer. Nu kommer samtliga rullgardinsmenyer att bli sökbara, samtidigt som designen förbättras.

 

Förbättrat onboardingflöde för patienten
(Lanseras i oktober / november 2019)

För att göra det så lätt och smidigt som möjligt för patienten att skapa en profil och börja använda appen gör vi nu om onboardingflödet från grunden. Onboardingen, med registrering och godkännande av villkor m.m., är ofta något som patienten går igenom under de första minuterna hen använder appen, och därför är det extra viktigt att just detta flödet bidrar till ett gott första intryck och en upplevelse i världsklass. Förutom ett mer intuitivt flöde kommer de olika stegen i onboardingprocessen även få en uppdaterad och mer modern visuell design som lyfter helhetsupplevelsen. Sammanfattningsvis kommer ni bland annat att kunna se fram emot följande:

 • Uppdaterad design av inloggningsskärmen
 • Möjlighet för administratören att skriva en välkomnande text eller viktig information som patienten får ta del av under onboardingen
 • Mer transparent process där patienten kan se hur mycket som återstår av onboardingen
 • Validering av patientens telefonnummer för att förhindra att patienten råkar fylla i fel nummer och inte får viktig information om sina besök

* Kräver Enterprise-licens

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård