Artikel

Produktuppdateringar Q1 2021

Dela

Product updates - Visiba Care

Under de första tre månaderna av 2021 kommer vi att presentera en hel del nyheter och arbeta vidare med ett antal funktioner och förbättringar som ni kunde läsa om i Produktuppdateringar Q4 2020. Det blir enklare för patienterna att hitta rätt i tjänsten, samtidigt som de kommer att få en bättre helhetsupplevelse. Vårdverksamheter kommer att kunna välja bland fler typer av innehåll och knappar för att skräddarsy olika flöden för sina patienter. Vårdutövare kan kontrollera inbjudna deltagares login-status inför ett besök och kan se fram emot en stor förbättring av arbetsflödet när de ska hantera stora mängder meddelanden. Samtidigt arbetar vi intensivt med att vidareutveckla vårt verktyg för automatiserad anamnes och triage – Red Robin.

Läs mer om planerade produktuppdateringar under Q1 2021 nedan. Notera att lanseringstiderna är preliminära och att förändringar i utseende kan komma att ske. För mer exakt information rekommenderar vi er att prenumerera på våra release notes.

Preliminär lansering i januari

Red Robin: Bättre stöd för ärenden som hanteras av ombud

De vårdverksamheter som arbetar med Red Robin kommer att kunna glädjas åt förbättringar när det gäller ärenden som hanteras av ombud. Ett nytt flöde kommer att göra det enklare och mer intuitivt för ombudet att uppge rätt information på rätt plats.

Preliminär lansering i februari

Vårdutövare kan följa mötesdeltagares login-status

I bokningsinformationen i kalendern kommer vårdutövaren att kunna följa om, och när, en mötesdeltagare har varit inloggad i Visiba Care och därmed få en indikation huruvida personen är förberedd och kommer att ansluta till mötet. Om någon inte har varit inloggad får vårdutövaren då möjlighet att i god tid påminna eller hjälpa till, för att undvika att deltagaren uteblir från besöket.

Ifyllda formulär kan laddas hem som .PDF

Formulär som fyllts i av patient kommer nu att kunna laddas ner som .pdf-filer. Det gör att det blir enklare att skriva ut informationen eller spara den i patientens journal.

Statistikrapporten Tidsserier tas bort

Tidsserier, som finns under rubriken Statistik i menyn till vänster, kommer att tas bort. Administratörer kommer istället att kunna ta fram motsvarande information med hjälp av rapporten Aktiviteter: startade och avslutade.

Preliminär lansering i mars

Förbättrade arbetsflöden för hantering av stora volymer meddelanden

Allt fler inser fördelarna med att låta patienterna kontakta vården via asynkrona meddelanden. Vi kommer därför att sätta igång ett arbete där vi ägnar särskilt fokus på denna mötesform, dels för att användarna ska få en ännu bättre upplevelse, dels för att underlätta för de vårdmottagningar som hanterar stora volymer meddelanden (t.ex. de som i ett första steg hänvisar patienter till en meddelandekanal istället för telefon).

Det första steget i detta initiativ kommer att vara en tydlig och snygg design för vårdutövare, som enkelt kommer att kunna hitta olika funktioner, få en bättre överblick över sina pågående konversationer och få snabb hjälp vid behov. Den nya designen kommer även att öppna upp för möjligheten att lägga till fler funktioner i framtiden.

Färre fält att hantera i vårdutövarnas användarprofil

För att det ska bli enklare att lägga till och uppdatera vårdutövarnas användarprofiler kommer de tre fälten Titel, Specialistkompetens och Specialiteter att slås ihop till två fält.

Red Robin kommer att kunna hantera ärenden för barn från 6 månader

Från att tidigare ha kunnat hantera ärenden för barn från 3 års ålder kommer vi nu att påbörja ett arbete för att Red Robin ska kunna användas för barn från 6 månader och uppåt. Det kommer att finnas stöd i flödet för ett antal symtom och diagnoser relaterade till dessa yngre barn.

Red Robin: Guidning av patienten

Vi arbetar vidare med Red Robin och tar ett stort kliv framåt när det nu kommer att bli möjligt att guida patienten utifrån fler parametrar än tidigare. Red Robin förstärks med en triagelösning, som kan ta hänsyn till bl.a. brådskandegrad, rekommendationer baserade på patientens symtombeskrivning och de potentiella diagnoser som Red Robin föreslagit. Rekommendationerna kommer sedan att kunna användas som grund för hur ärendet ska prioriteras/sorteras bland vårdmottagningens resurser.

Funktionen byggs med stort fokus på patientsäkerhet och ett mer effektivt vårdflöde. Den är även framtidssäker, då fler parametrar kan läggas till med tiden och användas som en del av rekommendationerna.

Ny startsida gör det lättare för patienterna att hitta rätt i tjänsten

Vi fortsätter arbetet med att göra det smidigare för patienterna att komma in i tjänsten och se till att de möts av rätt information och rätt valmöjligheter på startsidan. Det blir lättare för patienter att hitta rätt, oavsett om de redan använder tjänsten regelbundet, använder tjänsten för första gången eller ska till sitt bokade videobesök.

Möjlighet att lägga till gemensamt innehåll på startsidan för patienterna

Vårdorganisationer som arbetar med flera mottagningar i Visiba Care kommer att få möjlighet att lägga till innehåll som är gemensamt för hela tjänsten på startsidan. Detta kan vara externt innehåll som öppnas i en webbvy, en djuplänk till en mottagning man vill lyfta lite extra eller t.ex. en direktlänk till ett specifikt fysiskt bokningsflöde (t.ex. för att boka vaccination).

Ny design och nya typer av innehåll på er digitala mottagning

Vi fortsätter även med arbetet med att lägga till varianter av knappar för att göra det möjligt att lägga in fler typer av innehåll på mottagningen. Det innebär bland annat att olika knappar kan användas för olika syften och att ni kan anpassa mottagningen ytterligare till er grafiska profil.

Ni kommer därmed enkelt att kunna konfigurera en mottagning så att de speglar de faktiska patientingångarna som erbjuds. En patient kan då redan i steg ett på mottagningssidan välja mellan t.ex. att söka för ett nytt besvär (vilket leder till bokningsflödet eller Red Robin), boka tid för vaccination på en fysisk mottagning, starta en meddelandekonversation för att få nytt intyg eller klicka på en knapp som leder till den nationella listningstjänsten.

Redan innan vi designat ett antal knappar att välja bland, blir det möjligt att skapa knappar för olika patientingångar för olika syften på mottagningen, där varje knapp kan hantera rätt besöksorsaker.

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård