Artikel

Produktuppdateringar Q4 2020

Dela

Product updates - Visiba Care

Under årets sista kvartal kan våra användare se fram emot ett antal spännande nyheter i Visiba Care. Patienterna kommer att mötas av en ny design, som inte bara lyfter den visuella upplevelsen – det kommer även att bli lättare för dem att komma in i tjänsten och att hitta vad de söker. Vårdgivarna kan se fram emot ökad flexibilitet och kontroll över hur deras digitala mottagning presenteras för patienterna, samtidigt som videosamtalet förbättras, både när det gäller förberedelser och genomförande.

Läs mer om planerade produktuppdateringar under Q4 2020 nedan. Notera att lanseringstiderna är preliminära och att förändringar i utseende kan komma att ske. För mer exakt information rekommenderar vi er att prenumerera på våra release notes.

Preliminär lansering i oktober

Vårdutövare möts av en uppdaterad vy innan videosamtalet

Under hösten kommer vi att lägga stort fokus på att förbättra upplevelsen i videosamtalet via webbläsare, både för patienter och vårdutövare. Först ut är en uppdatering av informationsrutan i kalendern, så att vårdutövare får en god överblick över patientens besvär och annan relevant information inför besöket.

Möjlighet att bjuda in upp till 9 deltagare till ett videomöte

I takt med att videomöten blivit vardag för allt fler vårdgivare har vi kunnat se ett ökat behov av att kunna bjuda in allt fler deltagare till ett möte. Detta är särskilt efterfrågat vid vårdplaneringsmöten, men skapar även nya förutsättningar vid t.ex. gruppbehandlingar. Därför är vi nu glada över att möta detta önskemål och göra det möjligt för upp till 9 deltagare (utöver vårdutövaren) att delta i ett digitalt besök, utan att ge avkall på kvaliteten i videomötet.

Längre livslängd för patientens användarkonto och profil

En patient som inte har några pågående eller bokade ärenden, eller på andra sätt nyligen varit aktiv i er app, får i dagsläget sitt användarkonto raderat efter en viss tid (dvs. den tid som ni angett för rensning av data). Patienten är därmed tvungen att registrera sitt konto på nytt för att t.ex. boka tid eller gå till drop-in, något som kan upplevas som lite tröttsamt. För att undvika detta separerar vi nu anonymiseringstiden för patienternas användarkonto och -profil från övriga data, vilket gör det möjligt för patienten att behålla sitt konto i er tjänst trots att den medicinska datan regelbundet rensas i enlighet med era inställningar.

Denna förändring gynnar inte bara patienterna som slipper omregistrera sig – även vårdutövarna kan uppskatta att patienterna är registrerade i systemet under en längre tidsperiod, eftersom det då blir enklare för dem att ta kontakt eller boka besök.

I ett första steg behöver ni kontakta er Customer Success Manager som kan göra denna justering åt er. I ett senare skede kommer globala administratörer själva att kunna ändra detta i enlighet med organisationens krav. I framtiden ser vi också över möjligheten att ge patienterna kontroll så att de själva kan radera sitt användarkonto i tjänsten.

Preliminär lansering i november

Möjlighet att lägga till och ta bort deltagare från en befintlig bokning

När allt fler personer kan medverka i ett videosamtal följer också behovet av att smidigt kunna uppdatera listan över inbjudna deltagare. Nu blir det enkelt att, förutom att ändra tid och längd för besöket, lägga till och ta bort deltagare från en befintlig bokning.

Flexibel konfiguration av patientingångar

Vårdgivare kommer snart att få nya möjligheter att bestämma hur deras digitala mottagning ska presenteras för patienterna, då mottagningens administratör själv kan konfigurera patientingångarna i appen eller patientwebben. Det innebär att ni själva kan bestämma såväl ikoner som texter på knapparna, samt i vilken ordning knapparna ska visas.

Dessutom blir det möjligt att ange vart patienterna ska ledas om de trycker på en specifik knapp, t.ex. till tidsbokning, drop-in eller en chatt. För varje knapp går det att slå på och av möjligheten att ladda upp filer samt ange vilken/vilka besöksorsaker som ska gälla. Till exempel kan ni skapa en knapp med texten ”Nytt intyg”, som automatiskt väljer rätt besöksorsak och leder direkt till en ny meddelandekonversation. Ett annat exempel kan vara en knapp med texten ”Sjukvårdsrådgivning”, som leder till ett drop-in-rum där patienten enbart kan välja bland besöksorsaker som hanteras av era sjuksköterskor.

Sammantaget kommer denna flexibilitet ge er möjlighet att skräddarsy vad som passar just er mottagning, samtidigt som det blir lättare för era patienter att hitta rätt.

Nytt och förbättrat hjälpcenter

För att vårdpersonalen snabbt ska få stöd och hjälp med att använda Visiba Care ersätter vi dagens supportmaterial med ett nytt hjälpcenter. Här kommer vi att samla utbildningsmaterial som manualer och guider, vanliga frågor och svar, tips & tricks och nyheter i plattformen. Denna sida kan underlätta tillvaron för både nya och gamla användare, då de enkelt kan söka fram information och få den presenterad på ett lättöverskådligt sätt.

Preliminär lansering i december

Vårdutövare möter ny design i videosamtalet

Visiba Care erbjuder så mycket mer än bara videomöten, men de är fortfarande kärnan i vår plattform. Vi kommer nu att lägga stort fokus på att uppdatera samtalsupplevelsen för våra användare. Ett första steg i detta initiativ är att vårdutövare kommer att möta en ny och tydlig design där de lätt kan hitta till olika funktioner, få snabb hjälp om något skulle gå fel och uppleva bättre prestanda. Designen öppnar även upp för möjligheten att lägga till nya efterfrågade funktioner i framtiden.

Ny design och möjlighet att lägga in olika typer av innehåll på er digitala mottagning

Som tidigare nämnt kommer möjligheten att kunna anpassa knappar och komponenter göra att ni kan skräddarsy verksamheten för just era patienter. För att förhöja patientupplevelsen kommer vi även att uppdatera designen på dagens standardknappar och lägga till fler varianter av dessa för att ni så enkelt som möjligt ska kunna anpassa mottagningssidan till er visuella profil.

Ni kommer även att kunna lägga upp fler typer av innehåll på mottagningssidan, till exempel lyfta fram specifika flöden eller aktuell information inom ett område som era patienter bör ta del av.

Ny startsida för patienterna gör det lättare att hitta rätt

Under årets sista kvartal kommer vi att genomföra ett större arbete kring att göra det smidigare för patienterna att komma in i tjänsten och säkerställa att de möts av rätt information och rätt valmöjligheter. För att patienterna enkelt ska hitta till rätt mottagning kommer vi att undersöka olika smarta sätt att visa och framhäva de mest relevanta mottagningarna för patienten. Denna typ av individanpassning kräver att patienten är inloggad, vilket innebär att vi även kommer att se över möjligheten att alltid låta patienten logga in för att komma åt tjänsten.

Samtidigt ser vi över helhetsupplevelsen för att se till att såväl funktionalitet som design håller högsta nivå och lever upp till patientens förväntningar.

Webbgränssnittet för patienter byggs om från grunden

För att era patienter som loggar in till er digitala mottagning via webben ska få en riktigt bra upplevelse bygger vi om webbgränssnittet från grunden. Den visuella designen kommer att få ett rejält lyft och det kommer att bli enklare för patienterna att navigera. Appen och webben kommer att spegla varandra i betydligt högre grad så att patienterna känner igen sig, oavsett vilket gränssnitt de väljer.

Vi lägger även ner mycket arbete på tillgänglighet för att säkra att webbgränssnittet fungerar smidigt för samtliga patienter, även dem med funktionsvariationer. Detta är ett viktigt steg för oss i vår strävan mot en jämlik vård – vår plattform ska vara enkel att använda och tillgänglig för alla.

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård