Artikel

Produktuppdateringar våren 2019

Dela

Product updates - Visiba Care

Under våren 2019 lanseras en rad efterlängtade nyheter i Visiba Care. Nedan kan ni läsa om nya och kommande förbättringar i plattformen med beskrivande texter och illustrationer.

Stänga av möjligheten för vårdutövare att skapa mötesmallar
(lanserades i mars 2019)

Som Administratör kan du nu via Boknings­inställningar stänga av möjligheten för vårdutövare att skapa nya mötesmallar så att de endast kan använda de befintliga mallar eller mötesmallar som Administratörerna skapar.

Redigera rubrik och välkomsttext från Visiba Care Office
(lanserades i mars 2019)

Som administratör kan du nu själv redigera fler texter i appen och på patient­webben, bl.a. titel och innehåll på startsidan. Om er tjänst har flera digitala mottagningar, är dessa texter också redigerbara separat för varje mottagning. Då väljer ni först mottagning uppe i toppmenyn, och klickar sedan på App eller Webb i kategorin Texter i sidomenyn.

Flerpartssamtal
(nästa uppdatering)

Vårdutövare och schemaläggare kan nu bjuda in upp till 5 deltagare till ett samtal. Observera att funktionen behöver aktiveras av Visiba Care för att ni ska få tillgång till den.

I flerpartssamtalet finns 3 olika typer av deltagare:

1. Kollega – är oftast en annan vårdutövare, men kan även vara t.ex. en tolk inom organisationen. Loggar in via dator/office.

2. Patienten – den person som är i centrum för samtalet. Loggar in via app.

3. Deltagare – en övrig deltagare t.ex. en anhörig eller tolk utanför organisationen. Loggar in via app.

Förbättringen släpps för Android, iOS och webb i nästa uppdatering.

Förbättrat avbokningsflöde för patienten
(framtida uppdateringar)

Inom kort kommer det att bli tydligare för användare hur man avbokar och när det inte längre är möjligt att avboka. Avbokningsknappen har blivit tydligare och är synlig även efter att avboknings­tiden har gått ut med en beskrivande text om varför det inte går att avboka längre.

Dessutom har en bekräftelse­ruta lagts till för att undvika avbokning av misstag.

Förbättringen släpps i nästa uppdatering för Android (2.4) och i en framtida uppdatering för iOS. I webb­gräns­snittet för patient är den ännu inte planerad.

Förbättrad navigation i appar med flera mottagningar
(framtida uppdateringar)

Notera: denna förändring gäller endast kunder som har flera digitala mottagningar / patienterbjudanden.

Snart kommer patienten att ha möjlighet att gå direkt till Mina ärenden när appen öppnas för första gången. Därmed behöver patienten inte välja en mottagning för att komma till sitt ärende.

Förbättringen släpps för Android i nästa uppdatering (2.4) och för iOS i en framtida uppdatering.

Uppdaterad design för meddelanden
(framtida uppdateringar)

Patientvyn är bättre och tydligare när en ny meddelande­konversation startas. Designen uppdateras för att göra den mer enhetlig med designspråket i övriga appen.

Förbättringen släpps för Android i nästa uppdatering (2.4) och för iOS i en framtida uppdatering.

Ladda ner kvitto från mina ärende i apparna
(framtida uppdateringar)

En patient som har betalat för ett besök med kort kommer efter framtida uppdateringar att kunna ladda ner sitt kvitto både före och efter besöket från ärendet i Mina ärenden.

Förbättringen släpps för Android i nästa uppdatering (2.4) och för iOS i en framtida uppdatering. På patientwebben är detta redan möjligt.

Förbättrat flöde för att aktivera kamera och mikrofon i appen
(framtida uppdateringar)

Inom kort kommer patientens godkännande av att aktivera kamera och mikrofon i appen att ske innan samtalet startar. Dessutom förändras designen för att minska risken att patienten nekar till aktivering, vilket skulle göra videosamtal omöjligt.

Förbättringen kommer släppas för Android i nästa uppdatering (2.4), och iOS i en framtida uppdatering.

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård