Red Robin

Kvalitet och validering

Healthcare professionals with female doctor facing camera

Den medicinska kärnan i Red Robin består av innehåll som adderas av medicinskt sakkunniga. Innehållet granskas och valideras av oberoende medicinska experter och valideras mot referenspatientfall av legitimerad vårdpersonal inom olika kompetensområden, t.ex. sjuksköterskor, läkare och psykologer.

Benchmarking sker mot referenskällor som RGS webb, 1177, Medibas, Strama  m.f. för att säkerställa att Red Robin håller samma, eller högre, kvalitet.

Visiba Care ingår i WHO:s arbetsgrupp AI4H Topic Group on Symptom assessment, som fokuserar på att ta fram former för utvärdering och jämförande av triagelösningar inom vården.

Innehåll och utfall kopplade till specifika patientfall granskas och utvärderas av legitimerad vårdpersonal för att säkerställa kvaliteten. Samtidigt valideras samtliga patientfall löpande genom att föreslagen diagnos bekräftas eller dementeras efter varje vårdkontakt.

Därutöver förs regelbunden dialog med såväl vårdpersonal som patienter för att säkerställa att frågorna i Red Robin är relevanta, enkla att förstå och besvara. Detta är av högsta vikt, då patientens svar ligger till grund för Red Robins beräkningar.

Red Robin quality assurance