Så funkar plattformenVården står idag inför ett paradigmskifte. Befolkningen blir allt äldre, vilket kommer att leda till ett ökat vårdbehov och ökade kostnader. Samtidigt kräver allt fler människor en mer tillgänglig vård, utan långa väntetider, utan onödiga resor och utan risk för smitta. En vård som kan anpassas utifrån olika behov och krav, utan att göra avkall på kvalitet och kontinuitet. Lösningen är Visiba Care – en flexibel och integrerbar plattform som gör att vårdgivare kan starta en digital mottagning under eget varumärke och därigenom erbjuda sina patienter en kontinuerlig, säker och effektiv vård på distans. 

Starta er digitala mottagning

Vi berättar gärna om hur ni kan implementera Visiba Care i era vårdflöden.

Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666