Artikel

Se vårt seminarium: Hur ska landstingen konkurrera med nätläkarjättarna?

Dela

Det råder idag ingen större tvekan om att digital vård kommer att spela en självklar roll i framtiden. Tekniken finns redan på plats, och både patienter och vårdgivare börjar omfamna utvecklingen för att uppnå en mer jämlik och effektiv vård. Men det är framför allt privata vårdbolag som syns inom området, och de syns rejält – inte många har undgått marknadsföringen med stora affischer som pryder reklampelare, flygplatser och bussar. Landstingen börjar så sakteliga komma igång, men det går trögt. Så vad ska landstingen göra för att möta upp marknadens behov av digitala tjänster och inte tappa sina patienter till privata digitala vårdbolag? Detta var utgångspunkten för seminariet Hur ska landstingen konkurrera med nätläkarjättarna? som vi höll i ett fullsatt Crêperie & logi i Visby under Almedalsveckan.

MedTech Magazines Hanna Brodda modererade samtalet och i panelen deltog en rad intressanta aktörer som på olika sätt arbetar med utveckling av digital vård: vår egen vd Johan Gustafsson, Göran Stiernstedt, som på regeringens uppdrag utreder hur digitala vårdtjänster ska fungera långsiktigt och bidra till principen om vård efter behov, Krys Sverigechef Livia Holm samt Ulf Österstad, som var med och startade Sveriges första offentligt drivna digitala mottagning Bra Liv nära.

Organisation och ledarskap är nyckeln

Samtliga i panelen är överens om att det inte är tekniken som hindrar landstingens utveckling utan att det snarare är en fråga om organisation och ledarskap.

Ulf Österstad anser att den offentliga vården ofta glömmer sitt försprång. Även om det inte finns möjlighet att lägga pengar på marknadsföring finns stor efterfrågan på landstingens vård – så stor att den inte alltid kan mötas i tid. Men om landstingen börjar flytta över lämpliga områden och patientgrupper till digitala besök ökar möjligheterna att hjälpa allt fler vårdsökande. Och det behöver inte vara så svårt att komma igång. Idag finns ett antal fungerande verktyg, men det krävs mandat från ledningen för att våga komma igång och prova.

Konkurrens eller samverkan?

Titeln på seminariet provocerar Livia Holm, som tycker att ordet konkurrens är  polariserande och att det blir mer konstruktivt om landstingen istället kan samverka med de privata bolagen. Johan Gustafsson menar att titeln är medvetet provocerande, men att det samtidigt är ett faktum att många inom landstingen betraktar Kry som en konkurrent, och det är viktigt att bemöta det. Om landstingen vill vara relevanta behöver de jobba upp den digitala kompetensen internt för att kunna leverera en god och kontinuerlig vård till sina patienter. Men det bör också finnas möjligheter till samarbete mellan olika aktörer.

Landstingens utmaningar

Göran Stiernstedt tar upp att den svenska offentliga sjukvården togs på sängen av digitaliseringen. Förändringen var nödvändig men den var som en bomb som briserade, som sprängde gränser och eliminerade avstånd. Många skrämdes av att pengar rann iväg åt nya håll eftersom systemen inte var anpassade för öppna gränser. 

Så hur ska ersättningssystemen fungera för olika typer av vårdbesök? Göran Stiernstedt menar att man behöver tänka nytt, och Ulf Österstad understryker vikten av att reda ut denna fråga för att undvika att alltför mycket energi läggs på orättvisa system istället för på utveckling.

Vid sidan av detta bör vi prata om vad vi kan göra nu och vad som kan göras på sikt. Mycket kan digitaliseras redan idag, men ett modigt och drivande ledarskap är en förutsättning. Om detta saknas finns en risk att de landsting med en ledning som ger mandat och driver innovation utvecklas snabbt, samtidigt som andra fastnar. Och då blir vården inte särskilt jämlik.

Anna-Lena Kärrstrand

Anna-Lena Kärrstrand

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård