Varför digitalisera?

Digitalisering skapar nya möjligheter

Digitalt vårdbesök

Den digitala vården växer. Transformationen drivs på av förändrade konsumentbeteenden, teknisk innovation, bristande resurser och högre krav på tillgänglighet. Som komplement till den fysiska vården erbjuder digital vård nya möjligheter som skapar värde både för patienter, vården och samhället i stort.

För patienten

 • Patienten får en mer tillgänglig vård och ökat inflytande över sin hälsa och sina vårdkontakter.
 • En person som lider av psykisk ohälsa får större möjligheter att söka och få hjälp i tid, innan problemen vuxit sig alltför stora.
 • En kroniskt sjuk som får ett skov utomlands kan digitalt kontakta sin ordinarie vårdgivare, som känner till personens problem och sjukdomshistoria, vilket ger kontinuitet och trygghet.
 • En förälder slipper baxa in sitt sjuka och gråtande barn (plus eventuella syskon) i bilen och åka mil för att ta sig till en vårdcentral och sparar därmed både tid, pengar, tårar och risk för ytterligare smitta.
 • Någon som ligger sömnlös på grund av hälsoproblem behöver inte ställa klockan för att inte missa vårdcentralens telefontid utan kan själv när som helst på dygnet boka tid för besök eller skicka meddelande.
 • Äldre sjuka personer kan få stöttning och hjälp genom att ha med en anhörig i flerpartssamtal, och för personer som inte kan svenska kan en tolk bjudas in till besöket.

För vården

 • Genom att erbjuda digital vård under eget varumärke kan vårdorganisationen differentiera och bredda sin verksamhet.
 • Vårdgivare kan nå ut till fler och kan erbjuda den flexibilitet och tillgänglighet som många människor idag efterfrågar.
 • På en digital mottagning kan resurser fördelas smart och vårdpersonal från olika fysiska mottagningar kan hjälpas åt med bemanning och specialister kan bli tillgängliga för allt fler.
 • Information och kommunikation mellan flera olika verksamheter i vårdkedjan kan samordnas, vilket ökar kvaliteten och underlättar vårdplaneringen.
 • Påminnelsenotiser minskar risken för att patienter uteblir från bokade besök, vilket sparar alternativa kostnader.
 • Organisationen blir en mer attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda sin personal ökad flexibilitet.
 • Vårdpersonal kan jobba på distans, hemifrån eller på resande fot, och få större variation i sitt arbete.
 • Integrerade patient- och vårdinformationssystem gör arbetsflödet effektivare och administrationen enklare.

För samhället

 • Digitaliseringen inom vården kan bidra till en mer hållbar, proaktiv och jämlik vård.
 • Platsoberoendet gör att vården blir tillgänglig för alla, oavsett var man befinner sig.
 • Minskat resande innebär minskade utsläpp, vilket ger stora miljövinster.
 • Ökad tillgänglighet innebär att fler människor kan få hjälp i god tid.
 • Digitala verktyg möjliggör ett mer proaktivt arbetssätt, med fokus på att behålla god hälsa snarare än att bota dem som redan blivit sjuka.
 • En mer samordnad vård ger förutsättningar för en mer patientcentrerad och kvalitativ vård.

Läs mer om hur Visiba Care kan hjälpa er att komma igång med att digitalisera er verksamhet.