WHITE PAPER

Den digitala vårdplattformen – en viktig pusselbit i vårdens ekosystem

Digitala vårdmöten har verkligen tagit fart under de senaste åren. Från de första stapplande videomötena till att vårdorganisationer idag alltmer efterfrågar integrerade lösningar som skapar värde genom hela vårdkedjan.

I white papern kan du läsa om:

  • Vårdens förutsättningar och utmaningar
  • Daniel Forslunds (Vårdföretagarna) syn på tjänsteutvecklingen inom vården
  • Samspelet mellan vårdsystemet och människorna
  • Den digitala vårdplattformen som möjliggörare av verksamhetsnära innovation
  • Case: Egenkontroll för astmapatienter
  • Case: Tillgänglighet för specialistmottagningen
virtual_care_plattform_family

Ladda ner vår white paper