Artikel

Trendspaning från ATA18 – världens största mässa för digital vård!

Dela

ATA18 har just gått av stapeln i Chicago. Visiba Care besökte evenemanget för att hitta inspiration och partners, samt ta tempen på en marknad som under lång tid har varit drivande i utvecklingen av digital vård och videobesök. I vår spaning identifierar vi två tydliga trender som är på gång och en som lyser med sin frånvaro.

 

ATA18 arrangeras av American Telemedicine Association, som grundades 1993 och firade 25 år i år. ATA firade jubileet med att vara värd för en gala, utse sin första kvinnliga president och njuta av känslan av att ha kommit till en brytpunkt där utvecklingskurvan pekar brant uppåt.

På mässan noterar vi särskilt två heta trender och ett område som det märkligt nog är väldigt tyst om.

Trend 1 – Från två separata marknader till en integrerad marknad

Digital vård har under lång tid betraktats som en separat marknad som drivits framåt av hängivna teknikaktörer, medan den traditionella vården har fokuserat på fysiska möten där digitala vårdmöten spelat en kompletterande men marginell roll. Idag omfamnar såväl vårdgivare som teknikleverantörer ett vårdflöde där den virtuella och fysiska vården kompletterar varandra och integreras till en samlad och enhetlig process. Vi ser även inriktningar på olika vertikaler inom vården, för skräddarsydda lösningar och processer som kan optimera arbetsflöden för såväl patienter som vårdgivare. Fokus börjar flyttats från kostnader till kvalitet och frågan om hur man kan erbjuda en god och sammanhållen vård.

Under mässan kunde vi se flera exempel på fusionen mellan traditionell telehälsa och virtuell vård, till exempel genom American Wells förvärv av Avizia, en ledande aktör inom akut telemedicin.

Trend 2 – Konsumentisering av mobila enheter inom vården

Under många år har mängden smartphones, bärbara datorer och sakernas internet bidragit både till ökad prestanda och sänkt pris på sensorer, kameror och processorer. I kombination med iPhones ”designparadigm” erbjuds vi nu helt nya typer av enheter, både när det gäller design och kapacitet, inom vården.

  • De nya enheterna utvecklas inom användningsområden som:
  • Hemmonitorering – mätningar och kontroller som utförs digitalt i hemmet, antingen av patienten själv eller med hjälp av en assistent.
  • Hälsostationer – dessa finns t.ex. på arbetsplatser eller apotek och erbjuder patienten verktyg för att kunna kan utföra mätningar och kontroller digitalt
  • Tillgång till specialister – ökade möjligheter för vårdutövare att konsultera specialister på distans med hjälp av verktyg för realtidsmätningar, datahantering och video.

Artificiell intelligens som hjälpmedel för anamnes och triagering var inte i fokus

På Vitalismässan i Göteborg i april tidigare i år kunde vi se ett stort fokus på användandet av AI och maskininlärning som ett verktyg för att samla information om patientens symptom / anamnes och att hänvisa patienten till rätt vårdnivå. På ATA var dock talande tyst om detta ämne. Det enda vi noterade var en leverantör som presenterade en chatbot för registrering och bokning av digitala vårdmöten i ett chat-gränssnitt istället för ett traditionellt formulär.

Så även om den amerikanska marknaden har kommit långt när det gäller utveckling av digital vård och integration mellan virtuell och fysisk vård har den svenska marknaden kommit betydligt längre när det gäller AI för smart anamnes och triage. Vi har en del att lära av varandra ändå.

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård