Artikel

UM Skåne online

Dela

Hur går man tillväga när man vill starta en digital ungdomsmottagning? Ett tips är att lyssna på andra som har kommit igång och lära av deras erfarenheter. I vårt inspelade webbinarium samtalar Andreas Larsson från Visiba Care med projektledaren Anita Skoglund om hur det gick till när Region Skånes ungdomsmottagning startade sin digitala verksamhet.

I september 2017 lanserades UM Skåne online, Region Skånes nya ungdomsmottagning på nätet. Via appen UM Skåne online kan unga mellan 12 och 23 år träffa barnmorskor, sjuksköterskor och kuratorer i ett videomöte via drop-in, utan att behöva boka tid i förväg.

Hur började då arbetet och hur kom de fram till att de ville starta en digital mottagning? Vilka roller bör involveras i ett sådant projekt? Hur förbereder man sig på bästa sätt? Och vilka insikter och lärdomar kan man ge vidare till andra som vill komma igång? Anita Skoglund har varit projektledare i denna satsning och delar med sig av sina erfarenheter i ett samtal med Visiba Cares egen Andreas Larsson.

New call-to-action

Anna-Lena Kärrstrand