Visiba Care

En framtidssäkrad vårdplattform för digifysisk vård

Visiba Care är en skalbar vårdplattform som ger vårdorganisationer möjlighet att samla sina digitala patienterbjudanden på ett ställe. Plattformen består av ett intuitivt webbgränssnitt för vårdgivaren och en användarvänlig app eller webbportal för patienten där vårdgivaren själv kan anpassa vårderbjudanden per mottagning.

En framtidssäkrad plattform för era digitala vårdflöden

För breddinförande av digital vård

Visiba Care är byggd för att den stora vårdorganisationen ska kunna implementera digital vård i bred skala. Via en central ingång får patienterna tillgång till vårdorganisationens samtliga digitala mottagningar. Tilläggstjänsten Red Robin, ett verktyg för automatiserad triage och anamnesupptagning, kan guida patienten till rätt plats i den digifysiska vårdkedjan och stötta vårdpersonal vid medicinska bedömningar i första linjens vård.

Läs mer om Red Robin

Primärvård, specialistsjukvård, psykiatri, kommunal vård och omsorg samt företagshälsovård – med Visiba Care kan olika vårdenheter samlas i en och samma lösning, utan att behöva kompromissa med sina specifika behov. Enskilda digitala mottagningar kan välja och konfigurera de vårdflöden och patienterbjudanden som passar just deras verksamhet. De olika verksamheterna kan endast se och administrera de mottagningar och patienter de själva jobbar med. Läs mer om plattformens funktioner här.

Artikel Så kan Visiba Care användas i vaccinationsprogrammet för covid-19 Läs om hur du kan använda vår plattform för att sätta upp nya mottagningar och skapa smidiga flöden för olika grupper, genom hela vaccinationsprogrammet. Hämta So much text

Vårt erbjudande

Varför Visiba Care

Ni levererar vård, vi sköter resten.

Med Visiba Care behöver ni inte bekymra er om tekniken. Vi sköter design och konfiguration och ser till att ni ständigt är uppdaterade.

Läs mer

Ert varumärke, ert vårderbjudande.

Visiba Care är en white label-lösning, vilket innebär att patienterna möts av ert varumärke och grafiska profil när de använder er tjänst.

Läs mer

Era unika flöden och vårdprocesser.

En modell passar inte alla. Därför har vi tagit fram en plattform där ni kan välja vilka delar som passar just er verksamhet.

Läs mer

Visiba Care – en överblick

Hur vill ni jobba med er digitala vårdmottagning?

Vad är Visiba Care och hur fungerar lösningen? Hur ser patientflödet ut och vilka olika möjligheter finns? Se vår animerade film för att få reda på mer – på mindre än två minuter!

Red Robin

Automatiserad anamnes och triage i första linjens vård

Med Red Robin, vårt AI-baserade verktyg för anamnes och triage, kan patienter smidigt guidas till rätt vårdnivå, yrkeskategori och mötesform genom att svara på ett antal frågor i chattformat. När samtliga frågor besvarats får vårdutövaren en sammanfattning som ger ett gott underlag för förberedelser, bedömning och journalföring.

Läs mer

red-robin-automatiserad-triage-anamnes

Integration och säkerhet

Förberett för integration

Vi vet värdet av hög teknisk interoperabilitet och kompatibilitet gentemot befintliga och framtida system. Visiba Care kan integreras med era befintliga verktyg och vårdinformationssystem.

Stort fokus har lagts på säkerhet och integritet och plattformen har stöd för flera metoder för säker inloggning.

Läs mer

En trygg partner

Att lyckas med digitalisering – mer än bara teknik

Visiba Care är inte bara en teknisk lösning. Vi är också ert bollplank som stöttar er i arbetet med er digitala vårdmottagning, inte bara fram till första lansering utan även under resans gång. För med tiden, när ni har hunnit testa och utvärdera, vill ni kanske anpassa era digitala flöden, lägga till funktioner eller skala upp. Då finns vi där för att stötta och ge er de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Har vi väckt er nyfikenhet?

Vill ni veta mer om Visiba Care eller vill få tips på hur ni kan komma igång att digitalisera er verksamhet?

Kontakta oss