För den stora vårdorganisationen

En patientingång – flera digitala mottagningar

Visiba Care är byggt för att den stora vårdorganisationen ska kunna implementera digital vård i bred skala. I plattformen kan flera olika mottagningar listas parallellt, med en gemensam ingång gentemot patienten. Vårdutövaren kan arbeta på en eller flera mottagningar.

Patient choosing reception in a Visiba Care-powered virtual clinic

Olika mottagningar med unika patienterbjudanden

Primärvård, specialistvård, psykiatri, social omsorg och företagshälsa – med Visiba Care kan olika vårdenheter samlas i samma lösning, utan att för den delen behöva kompromissa med sina specifika behov. Enskilda digitala mottagningar kan välja och konfigurera de vårdflöden och patienterbjudanden som passar just deras verksamhet. De olika verksamheterna kan endast se och administrera de mottagningar och patienter de själva jobbar med.

Patienten kan enkelt möta olika delar av vården. Organisationen får nya förutsättningar att samverka. Resultatet blir en patientcentrerad vård, med effektivare möten och tryggare patienter.

Integration med andra system

För en större vårdorganisation är det ofta centralt att nya tekniska lösningar ska kunna integreras med befintliga system. Vi förstår värdet av hög teknisk interoperabilitet och kompatibilitet gentemot befintliga och framtida system. Därför är Visiba Care förberett för att kunna integreras med andra verktyg och vårdinformationssystem.

Kontakta oss om du vill få djupare förståelse för hur Visiba Care kan hjälpa er organisation att införa digitala vårdmöten på bred skala.

Har vi väckt er nyfikenhet?

Vill ni veta mer om Visiba Care eller vill få tips på hur ni kan komma igång att digitalisera er verksamhet?

Kontakta oss