Vår lösning

En patientingång – flera digitala mottagningar

Visiba Care är byggt för att den stora vårdorganisationen ska kunna implementera digital vård i bred skala. I vår plattform kan flera olika mottagningar listas parallellt, med en gemensam ingång gentemot patienten.

Primärvård, specialistvård, psykiatri, social omsorg och företagshälsa – med Visiba Care kan de alla kan samlas i samma lösning, utan att för den delen behöva kompromissa med sina specifika behov. Enskilda mottagningar kan välja och konfigurera de vårdflöden och patienterbjudanden som passar just deras verksamhet. Användare kan endast se de mottagningar och patienter de själva jobbar med.

Patienten kan enkelt möta olika delar av vården. Organisationen får nya förutsättningar att samverka. Resultatet blir en patientcentrerad vård, med effektivare möten och tryggare patienter.

Kontakta oss om du vill få djupare förståelse för hur Visiba Care kan hjälpa er organisation att införa digitala vårdmöten på bred skala.

Har vi väckt er nyfikenhet?

Vill ni veta mer om Visiba Care eller vill få tips på hur ni kan komma igång att digitalisera er verksamhet?

Kontakta oss