Vår lösning

Era unika flöden och vårdprocesser

En modell passar inte alla. Därför har vi tagit fram en plattform där ni kan välja vilka delar som passar just er verksamhet och där ni själva kan välja att aktivera eller stänga av funktioner i realtid.

Med Visiba Care kan era digitala vårdflöden delas upp i fem steg som representerar olika pusselbitar i er unika lösning. För varje steg finns flera möjligheter, men det går bra att börja i liten skala och lägga till ytterligare funktioner, flöden och mottagningar med tiden. Genom att testa, utvärdera och ändra längs vägen kan ni komma fram till hur ni vill optimera lösningen för att passa just era patientflöden och verksamheter.

1. Kanal

Här bestämmer ni vilka mötesformer ni vill arbeta med på er digitala mottagning. Vad passar er och patienten bäst – videobesök med chatt eller säkra meddelanden? Här anger ni även hur besöken ska initieras, till exempel via inbjudan, tidsbokning av patienter eller drop-in-kö, samt om det ska vara möjligt att samtala med fler än två deltagare*. Det går bra att ha flera typer av aktiva kanaler samtidigt.

* Stöds än så länge bara i video, med flerpartsamtal.

2. Förberedelse

I detta steg har patienter möjlighet att ladda upp bilder och beskriva varför hen söker vård, men det går också att aktivera en lista över besöksorsaker som gör det enklare att styra patienter till rätt specialistkompetens. Med dynamiska formulär kan patienter svara på generella frågor inför besöket, men det går även att skapa formulär som kopplas till en specifik besöksorsak.

3. Anslutning

Under steget anslutning går det att konfigurera vilken typ av notiser som ska aktiveras för både patient och vårdutövare. Påminnelsenotiser kan skickas via sms, e-post eller som en notis i appen. När det är dags för möte ringer patientens telefon, vilket radikalt minskar risken för uteblivna besök.

4. Möte

Under mötet kan ni träffa era patienter via säkra meddelanden eller videosamtal. Under videosamtalet kan ni dela er skärm, men även skicka filer med till exempel provresultat och chatta med patienten. Med flerpartssamtal kan upp till fem personer delta i samtalet, till exempel en kollega, tolk eller anhörig.

5. Avslut

I det sista steget kan såväl patienter som vårdutövare svara på frågor om besöket som kan vara till hjälp för att utvärdera era möten och er verksamhet.

Har vi väckt er nyfikenhet?

Vill ni veta mer om hur Visiba Care fungerar?

Kontakta oss