Vår lösning

Era unika flöden och vårdprocesser

En modell passar inte alla. Därför har vi tagit fram en plattform där ni kan välja vilka delar som passar just er verksamhet och där ni själva kan välja att aktivera eller stänga av funktioner i realtid.

För att illustrera vilka möjligheter som finns har vi delat upp de digitala vårdflödena i fem steg, som representerar olika pusselbitar i er unika lösning. För varje steg finns flera möjligheter, men det går givetvis bra att börja i liten skala och lägga till ytterligare funktioner, flöden och mottagningar med tiden. Genom att testa, utvärdera och ändra längs vägen kan ni komma fram till hur ni vill optimera lösningen för att den ska passa era patienter och verksamheter.

1. Kanal

Här bestämmer ni vilka besöksformer ni vill arbeta med på er digitala mottagning. Vad lämpar sig bäst för er och era patienter videobesök för upp till tio deltagare eller säkra meddelanden? Här anger ni även hur besöken ska initieras, till exempel via inbjudan, tidsbokning av patienter eller drop-in-kö. Det går bra att ha flera typer av flöden aktiva samtidigt. För varje mottagning anpassar ni själva hur startsidan ska visas för patienten i appen eller på patientwebben. Ni väljer såväl ikoner som texter på knapparna, i vilken ordning knapparna ska visas och vilka flöden de ska leda till. På så sätt blir det enklare för patienten att hitta rätt och samtidigt få tillgång till unik information som gäller för just den mottagningen.

2. Förberedelse

Innan patienterna påbörjar dialogen med vårdutövaren har de möjlighet att ladda upp bilder och beskriva varför de söker vård. Det går också att aktivera en lista över besöksorsaker som gör det enklare att styra patienter till rätt specialistkompetens. Med formulär kan patienter svara på generella frågor inför besöket.

Med Red Robin, vår automatiska lösning för triage och anamnes, kan patienten smidigt guidas till rätt vårdnivå, rätt profession och lämplig kanal genom att svara på ett antal frågor i chattformat. När samtliga frågor besvarats får vårdpersonalen en sammanställning av frågor och svar samt förslag på möjliga diagnoser, så att de kan förbereda sig bättre inför besöket.

3. Anslutning

I detta steg är det möjligt att konfigurera vilken typ av notiser som ska aktiveras för både patient och vårdutövare. Påminnelsenotiser kan skickas via sms, e-post eller som en notis i appen. När det är dags för möte ringer patientens telefon, vilket radikalt minskar risken för uteblivna besök.

4. Möte

Under mötet kan ni träffa era patienter via säkra meddelanden eller videosamtal. I meddelandekonversationen är det möjligt att skicka filer och bilder. Under videosamtalet kan ni dela skärm, men även dela filer med till exempel provresultat eller chatta med patienten. Det finns dessutom möjlighet att aktivera automatisk översättning i chatten under samtalet. Med flerpartssamtal kan upp till tio personer delta i samtalet, till exempel en sköterska inom hemtjänsten, kollega, tolk eller anhörig.

5. Avslut

I det sista steget kan såväl patienter som vårdutövare svara på frågor om besöket. Detta ger er möjlighet att utvärdera det digitala mötet och samla statistik som ni kan använda för att förbättra verksamheten. Det går även att aktivera formulär efter besöket för att samla in verksamhetsspecifik information om effekter, ROI eller patientprofiler.

Har vi väckt er nyfikenhet?

Vill ni veta mer om hur Visiba Care fungerar?

Kontakta oss