Vår lösning

Era unika flöden och vårdprocesser

En modell passar inte alla. Därför har vi tagit fram en plattform där ni kan välja vilka delar som passar just er verksamhet och där ni själva kan välja att aktivera eller stänga av funktioner i realtid.

I Visiba Care kan ni välja vilka flöden och vårdprocesser som ni vill arbeta med i er digitala verksamhet. Ni kan själva aktivera eller stänga av funktioner i realtid.

För att illustrera vilka möjligheter som finns har vi delat upp de digitala vårdflödena i fem steg, som representerar olika pusselbitar i er unika lösning. För varje steg finns flera möjligheter, men det går givetvis bra att börja i liten skala och lägga till ytterligare funktioner, flöden och mottagningar med tiden. Genom att testa, utvärdera och ändra längs vägen kan ni komma fram till hur ni vill optimera lösningen för att den ska passa era patienter och verksamheter.

1. Kanal

Här bestämmer ni vilka mötesformer ni vill arbeta med på er digitala mottagning. Vad passar er och patienten bäst – videobesök med chatt för upp till fem deltagare eller säkra meddelanden? Här anger ni även hur besöken ska initieras, till exempel via inbjudan, tidsbokning av patienter eller drop-in-kö. Det går bra att ha flera typer av kanaler aktiva samtidigt.

* Stöds än så länge bara i video, med flerpartsamtal.

2. Förberedelse

Innan patienterna påbörjar dialogen med vårdutövaren har de möjlighet att ladda upp bilder och beskriva varför de söker vård. Det går också att aktivera en lista över besöksorsaker som gör det enklare att styra patienter till rätt specialistkompetens. Med dynamiska formulär kan patienter svara på generella frågor inför besöket, men det går även att skapa formulär som kopplas till en specifik besöksorsak.

3. Anslutning

I detta steg är det möjligt att konfigurera vilken typ av notiser som ska aktiveras för både patient och vårdutövare. Påminnelsenotiser kan skickas via sms, e-post eller som en notis i appen. När det är dags för möte ringer patientens telefon, vilket radikalt minskar risken för uteblivna besök.

4. Möte

Under mötet kan ni träffa era patienter via säkra meddelanden eller videosamtal. Under videosamtalet kan ni dela er skärm, men även skicka filer med till exempel provresultat eller chatta med patienten. Med flerpartssamtal kan upp till fem personer delta i samtalet, till exempel en kollega, tolk eller anhörig.

5. Avslut

I det sista steget kan såväl patienter som vårdutövare svara på frågor om besöket. Detta ger er möjlighet att utvärdera det digitala mötet och samla statistik som ni kan använda för att förbättra verksamheten.

Har vi väckt er nyfikenhet?

Vill ni veta mer om hur Visiba Care fungerar?

Kontakta oss