Vår lösning

Ni levererar vård, vi sköter resten

Med Visiba Care behöver ni inte bekymra er om tekniken. Drift, utveckling, support och löpande uppdateringar – allt detta ingår i en enkel affärsmodell som är lätt att växa med. Så att ni kan ägna er tid åt er verksamhet och era patienter.

Vi tar hand om design och konfiguration och hjälper er att snabbt komma igång med er digitala mottagning. Under resans gång finns vi kvar vid er sida och stöttar, delar med oss av ”best practices” och lyssnar på era förväntningar och behov. Genom ett tätt samarbete med våra kunder förbättrar vi kontinuerligt plattformen och tillför nya funktioner och flöden för att erbjuda det som er verksamhet och era patienters behov.

Hos oss står användaren i centrum. Vi arbetar med en scrumbaserad agil utvecklingsmetodik och kvalitetssäkring ingår som en integrerad del i vår utvecklingsprocess. Genom regelbundna planeringsmöten med våra större kunder säkrar vi en gemensam riktning för vår produkt inför framtiden. Alla större förändringar testas av utvalda användare och granskas av en extern klinisk rådgivare. Tvärfunktionella team definierar användarhistorier och bryter ner dem för att definiera teknik, användbarhet och kvalitet. Koden kontrolleras manuellt av erfarna utvecklare men även genom automatiska tester.

Produkten genomgår strukturerad och dokumenterad testning vid samtliga förändringar och för varje ny release krävs godkännande utifrån utvecklings-, produkt- och kvalitetsperspektiv. Läs mer om vad ni kan behöva tänka på när det gäller integration och säkerhet.

Tilläggstjänsten Red Robin, vårt automatiserade triage- och anamnesverktyg, kvalitetssäkras enligt en särskild process. Läs mer om denna process här.

Ert varumärke, ert vårderbjudande.