Så funkar det

För administratörer

Administratörer hanterar konfigurationer, underhåll och uppföljning av de digitala mottagningarna.

Administratören har behörighet att underhålla plattformen och dess konfigurationer för att iterera och förbättra verksamheten och dess patienterbjudanden. Det kan innebära kontroll av inställningarna för plattformen, att gå igenom specifika patientflöden och inställningar för varje digital mottagning eller att följa upp användandet och utvecklingen hos mottagningarna.

Underhållsarbetet kan innefatta förändringar av standardinställningar som till exempel bokningsinställningar, användarrättigheter och standardnotiser både för patienter och vårdutövare.

För varje specifikt patientflöde anger administratörerna vilka kanaler som ska användas. De kan skapa och konfigurera drop-in-rum, aktivera säkra meddelanden eller öppna funktionen som ger patienter möjlighet att boka besök. Dessutom kan de ändra listan över besöksorsaker och skapa och konfigurera visning av formulär.

För att följa upp användandet och beläggningen inom den digitala mottagningen kan administratören ta fram statistik som kan exporteras för vidare behandling i Excel eller ett BI-system.

Läs mer om hur det fungerar för övriga roller: vårdutövare, schemaläggare och patienter.