Så funkar det

För patienter

Patienterna kan smidigt och säkert möta vården – var de än befinner sig. Med Visiba Care möts patienterna av ert varumärke och budskap när de använder tjänsten. De kan känna sig hemma i er grafiska miljö, vilket bidrar till en känsla av trygghet.

Father and child in video consultation with healthcare | Visiba Care

Visiba Care är en säker lösning där både patient och vårdgivare bekräftar sin identitet i samband med möte. All kommunikation i plattformen är krypterad och data lagras säkert under en begränsad tidsperiod, i enlighet med Patientdatalagen, GDPR samt Svenska Datainspektionens riktlinjer.

För att säkerställa att patienterna får bästa möjliga upplevelse och kvalitet när de använder tjänsten arbetar vi med så kallade ” native-appar”, vilket betyder att apparna har tillgång till telefonplattformens fulla funktionalitet. Det innebär till exempel att patienter kan växla mellan olika appar under videosamtalet och söka information på andra ställen i mobilen utan att samtalet bryts. Patienter behöver inte heller vara aktiva i appen medan de inväntar videosamtalet. När vårdutövare ringer upp vid besök ringer patientens telefon, vilket gör att patienten kan använda mobilen till annat medan de väntar i lobbyn eller i drop-in-väntrummet.

När patienterna loggat in kan de mötas av olika alternativ, beroende på hur ni har valt att arbeta inom er vårdverksamhet. Om ni har kopplat på Red Robin i flödet får patienterna beskriva sina besvär och svara på ett antal frågor i en automatiserad chatt innan de kan ta steget att boka besök eller skriva ett meddelande. Här kan de även ladda upp bilder eller filer. All information från chatten visas i en sammanfattning som vårdutövaren kan ta del av för att förbereda sig inför mötet med patienten.
 
Om ni inte arbetar med Red Robin kan patienterna de välja bland de funktioner och flöden som er verksamhet har valt att erbjuda. Det kan vara att boka tid för besök, ställa sig i kö till ett digitalt drop-in-rum eller skriva ett meddelande till vårdgivaren. Inför ett besök har patienterna möjlighet att skicka bilder på sina besvär och kan, om formulär används, även svara på frågor inför besöket. Om externa digitala tjänster integrerats, t.ex. vårdgivarens egen webbportal, 1177 e-tjänster eller integrerade behandlingstjänster från tredje part, kan patienterna få åtkomst även till dessa från samma vy.

Efter varje videosamtal får patienterna en förfrågan om att sätta betyg på sin upplevelse.

Patienter kan när som helst gå in och få en överblick över sina ärenden. De har även möjlighet att avboka besök och se formulärssvar och bilder som de skickat in. Genom notiser kan patienter bli påminda om ett besök eller informerade om att ett nytt meddelande har kommit in. Notiserna kan skickas via e-post, sms eller som pushnotiser i appen, beroende på vårdgivarens konfigurationer.

Läs mer om hur det fungerar för övriga roller: administratörer, vårdutövare och schemaläggare.

 

Video

Vad tycker patienter om digitala vårdmöten?

Möt Henriette, en kronisk sjuk patient på den digitala vårdcentralen Bra Liv nära, som berättar om sin upplevelse av digital vårdmöten.

Citat

Så tycker patienterna om att möta vården digitalt

Jättebra, enkelt att boka, enkelt att genomföra.

Patient

Mycket smart system som är effektivt! Jättebra om man vill ha svar på få frågor! Kommer tipsa alla mina vänner om detta!

Patient

Det här fungerade jättebra, smidigt och snabbt!

Patient