Så funkar det

För schemaläggare

Schemaläggare hanterar bokningar och hjälper till att planera verksamhetens bemanning.

Schemaläggare kan hjälpa till att planera bemanningen och lägga ut bokningsbara tider för olika vårdutövare på er digitala mottagning. Det går enkelt att kopiera scheman från dag till dag eller vecka till vecka. Om något skulle ändras är det möjligt att flytta eller ta bort bokningsbara tider. Möteslängd, pris och andra detaljer kan läggas in i mötesmallar, som gör det lätt att styra vilken typ av tid som ska läggas upp.

Schemaläggare kan boka in uppföljningsbesök, men de kan också arbeta med rådgivning och boka in patienter för förstabesök hos lämplig vårdutövare efter triagering.

Om en vårdutövare skulle få förhinder eller bli sjuk är det enkelt att avboka eller flytta en eller flera bokningar till en annan resurs.

Läs mer om hur det fungerar för övriga roller: administratörer, vårdutövare och patienter.