Så funkar det

För vårdutövare

Vårdutövare har en rad olika möjligheter att arbeta med Visiba Care, både när det gäller kommunikation och administration.

Vårdutövare ser och kan arbeta med de patientflöden som är konfigurerade för de digitala mottagningar de arbetar på och har tillgång till en rad funktioner i plattformen.

Efter autentisering kan vårdutövaren visa sig tillgänglig i drop-in-rum, lägga upp bokningsbara tider för patienter att boka eller själv boka in besök.

Men framför allt kan vårdutövaren kommunicera med patienter. Kommunikationen kan ske antingen via text, som chatt eller säkra meddelanden, eller via videomöten med en patient, eller vid behov en kollega. Det är även möjligt att bjuda in flera deltagare till flerpartssamtal, då kan upp till tio personer delta i mötet.

Inför ett videomöte kan vårdutövaren förbereda sig genom att läsa patientens beskrivningar, formulärsvar och titta på bifogade bilder eller filer. De verksamheter som har kopplat på Red Robin kan se en sammanfattning från den automatiserade chattdialogen med patienten, som bl.a. visar bekräftade och nekade symtom, påverkande faktorer och potentiella differentialdiagnoser. 

Under själva samtalet är det möjligt att dela skärm eller dela bilder och filer. Efter avslutat videobesök följer en kort utvärdering där vårdutövaren har möjlighet att ange information om utfall och mötets kvalitet.

Vårdutövaren kan även se statistik över sina videobesök och hantera sin profil, ladda upp profilbild, ställa in yrkesinställningar och personliga notiser.

Läs mer om hur det fungerar för övriga roller: administratörer, schemaläggare och patienter.

Citat

Vad tycker vårdutövare som arbetar i Visiba Care?

För mig som läkare fungerar det väldigt bra att använda Visiba Care eftersom gränssnittet är smidigt, intuitivt och logiskt. Det ger mig möjligheten att bättre förbereda varje möte så jag kan jobba snabbt, effektivt och patientsäkert.

Dr. med Hejko Schlesinger

Specialist Allmänmedicin, Bra Liv nära

Utöver möjligheten att smidigt kunna ansluta till videomöten erbjuder Visiba Care bra verktyg för att anpassa schema och drop-in-mottagning till rådande arbetssätt samt lättillgänglig statistik och feedback från patienterna.

Simon Holmgren

Läkare

Det gick jättebra med videosamtal idag inkl att dela skärmen, vilket var väldigt enkelt. All eloge till tillverkarna som fått fram ett så användarvänligt program!

Vårdutövare Region Värmland

Läkare