Vår lösning

Integration och säkerhet

Visiba Care är förberett för integration och kan integreras med era befintliga och framtida system på tre olika sätt:

  • Visiba Embassy API:s – öppna REST-APIer som externa system kan nyttja för att skicka data till samt hämta data från Visiba Cares plattform.
  • Visiba Webhooks – möjliggör för externa system att prenumerera på händelser i Visiba Cares plattform.
  • Integrationsmoduler – Visiba Care är en modulbaserad lösning och det är enkelt att integrera olika delar, t.ex. tidbok, användardatabas eller patientregister, med andra öppna system.

En säker lösning

Vi har lagt stort fokus på säkerhet och integritet när vi utvecklat Visiba Care. I vårdsamtal diskuteras känslig och privat och information som ingen annan än deltagarna i samtalet ska kunna ta del av. Visiba Care autentiserar all användning på plattformen. Säkerhetsnivån avgörs av kunden och konfigureras utifrån behov. Tillgängliga autentiseringsmetoder är (men inte begränsade till):

  • BankID
  • Mobilt BankID
  • SITHS
  • Engångskod via SMS
  • Telia NetID

Plattformen använder sig av kommunikationssätt som säkerställer att data som skickas mellan servrar och klienter förblir privat och krypterat. Protokollen baseras på TLS som är en säkerhetsteknologistandard.

Visiba Care är CE-märkt av Svenska Läkemedelsverket som en medicintekniskt säker produkt av Klass 1. All patientdata hanteras i enlighet med GDPR och patientdatalagen (PDL), och personuppgifter lagras i enlighet med GDPR, PDL samt Svenska Datainspektionens riktlinjer.

Kontinuerlig kvalitetssäkring

På Visiba Care arbetar vi med en scrumbaserad agil utvecklingsmetodik och lägger stor vikt vid att kontinuerligt kvalitetssäkra vår plattform. Genom regelbundna planeringsmöten med våra större kunder säkrar vi en gemensam riktning för vår produkt inför framtiden.

Alla större förändringar testas av utvalda användare och granskas av en extern klinisk rådgivare. Tvärfunktionella team definierar användarhistorier och bryter ner dem för att definiera teknik, användbarhet och kvalitet. Koden kontrolleras manuellt av erfarna utvecklare men även genom automatiska tester. Produkten genomgår strukturerad och dokumenterad testning vid samtliga förändringar och för varje ny release krävs godkännande utifrån utvecklings-, produkt- och kvalitetsperspektiv.

Läs mer om vad ni kan behöva tänka på när det gäller integration och säkerhet.

Har vi väckt er nyfikenhet?

Vill ni veta mer om Visiba Care eller vill få tips på hur ni kan komma igång att digitalisera er verksamhet?

Kontakta oss