Vår lösning

Integration och säkerhet

Vi vet värdet av hög teknisk interoperabilitet och kompatibilitet gentemot andra system. Med hjälp av integrationer kan vi öka effektiviteten, minska administrationen och frigöra tid samtidigt som vi förbättrar användarupplevelsen och ökar patientsäkerheten. Men det finns olika sätt att koppla samman system och alla behöver inte innebära stora kostnader i form av tid och resurser.

Visiba Cares plattform är väl förberedd för att kunna integreras med era befintliga – och framtida – vårdinformationssystem och andra externa system. Detta kan bland annat ske genom:

  • API-integration mot Visiba Cares plattform, med tydlig dokumentation och baserad på standarden FHIR.
  • ”No code”, som sömlöst kopplar ihop flöden och funktionaliteter från externa system eller innehåll.
  • Integrationsmodul, där Visiba Care integreras med externa system genom öppna API:er eller kontrakt.
  • RPA (Robotstyrd processautomation), som kan användas för att läsa och skriva data i ert system för att sedan interagera med Visiba Cares publika API.

Hör av er till oss om ni vill veta mer om hur olika integrationer passar för just era verksamheter.

En säker lösning

Vi lägger stort fokus på säkerhet och integritet när vi utvecklar Visiba Care. Säkerhetsnivån avgörs av kunden och konfigureras utifrån behov. Det finns en bred uppsättning av möjliga autentiserings­lösningar, till exempel:

  • BankID
  • Mobilt BankID
  • SITHS
  • Engångskod via SMS
  • Freja eID+

Plattformen använder sig av kommunikationssätt som säkerställer att data som skickas mellan servrar och klienter förblir privat och krypterat. Protokollen baseras på TLS som är en säkerhetsteknologistandard.

Visiba Care är CE-märkt som en medicintekniskt säker produkt av Klass 1. All patientdata hanteras i enlighet med GDPR och patientdatalagen (PDL).

Kontinuerlig kvalitetssäkring

Med Visiba Care behöver ni inte bekymra er om tekniken. Vi sköter design och grundkonfiguration och ser till att ni ständigt är uppdaterade för att möta dagens och framtidens krav. Genom ett tätt samarbete med våra kunder förbättrar vi kontinuerligt plattformen och tillför nya funktioner och flöden för att erbjuda det som er verksamhet och era patienters behöver.

Vi arbetar med en scrumbaserad agil utvecklingsmetodik och lägger stor vikt vid att kontinuerligt kvalitetssäkra vår plattform. Genom regelbundna planeringsmöten med våra större kunder säkrar vi en gemensam riktning för vår produkt inför framtiden.

Alla större förändringar testas av utvalda användare och granskas av en extern klinisk rådgivare. Tvärfunktionella team definierar användarhistorier och bryter ner dem för att definiera teknik, användbarhet och kvalitet. Koden kontrolleras manuellt av erfarna utvecklare men även genom automatiska tester.

Produkten genomgår strukturerad och dokumenterad testning vid samtliga förändringar och för varje ny release krävs godkännande utifrån utvecklings-, produkt- och kvalitetsperspektiv.

Läs mer om vad ni kan behöva tänka på när det gäller säkerhet.

Har vi väckt er nyfikenhet?

Vill ni veta mer om Visiba Care eller vill få tips på hur ni kan komma igång att digitalisera er verksamhet?

Kontakta oss