Primärvård

I vilken utsträckning kan AI hjälpa en vårdcentral?

Samuel Wibeck

Artificiell intelligens har hyllats som den senaste digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvården som kan hjälpa vårdsystemen att göra mer med begränsade resurser. Men är det verkligen så?

En studie genomfördes för att bedöma effekterna av en AI-baserad triagering på arbetsproduktiviteten i Sverige. En retrospektiv studie med två centra genomfördes för att jämföra arbetsproduktiviteten för olika personalgrupper inom svensk primärvård genom en differences-in-differences-analys. Kvantitativa data hämtades från de elektroniska journalsystemen på behandlings- och kontrollmottagningarna. Data omfattade antalet totala, planerade och oplanerade besök för alla patienter i åldern 16 år och äldre, heltidsekvivalenter för läkare, sjuksköterskor och administratörer samt total liststorlek på mottagningen under samma period på 11 månader. Insamlade dataset analyserades med hjälp av programvaran STATA. Dessutom genomfördes en intervju med en allmänläkare som var partner till den behandlande mottagningen för att få fram kvalitativa data om triagesystemets inverkan. Slutligen extraherades fördelningen av brådskande ärenden från datahanteringssystemen för alla ärenden som skickats in via systemet på behandlingsmottagningen under studieperioden.

I genomsnitt kunde läkarna på vårdcentralen genomföra 230,50 fler besök totalt per heltidsekvivalent (p<0,01). Detta fördelade sig på 78,12 fler planerade möten och 152,40 oplanerade möten per heltidsekvivalent läkare (p<0,05). Sjuksköterskorna genomförde 112,80 fler besök totalt per heltidsekvivalent, varav 46,94 var fler planerade besök per heltidsekvivalent (p<0,05). Det fanns inga signifikanta ökningar per heltidsekvivalent administratörer. 

Resultaten tyder på att implementering av AI-baserad triagering ledde till en förbättring av arbetsproduktiviteten för läkare inom primärvården. AI kan alltså användas för att hjälpa vårdsystem att övervinna resursutmaningar!

---

Presentatörer:
Milan Shah, Head of Operations & Transformation UK på Visiba
Johan Gustafsson, CEO på Visiba

Inspelat och presenterat på Vitalis, maj 2024.