Kommun

Behandling av alkoholmissbruk på invånarens egna villkor

Samuel Wibeck

Östersunds kommun ger invånare med alkoholproblem möjligheten att aktivt styra över tid, plats och form för behandlingen genom en digital behandling skapad i samarbete med invånarna.

Invånarna får tillgång till den digitala behandlingen genom appen "Mitt val - mitt stöd", utvecklad av Visiba. Att ha hjälpen i fickan sänker tröskeln till att ta itu med alkoholproblematiken och att genomföra behandlingen.

När kommunens klienter fick chansen att delta i utvecklingen av appen visade det sig att flexibilitet var extra viktigt för dem, för att kunna genomföra behandlingen utan att det påverkade jobb och övriga åtaganden i livet alltför mycket.

I denna föreläsning berättar Emelie Erixon som är sektorchef på social- och arbetsmarknadsförvaltningen, sektor öppenvård och Mona Nilsson, enhetschef för Nexus beroendebehandling om hur arbetet med den digitala behandlingen har gått. Vilken feedback har man fått från invånarna och vad har det inneburit för kommunen?

---

Presentatörer:
Emelie Erixon, sektorchef Öppenvården Östersunds kommun
Mona Nilsson, enhetschef Nexus Östersunds kommun

Inspelat på Vitalis, maj 2024.