Människan Tekniken

De största utmaningarna för AI-implementering inom sjukvården

Samuel Wibeck

Att börja använda AI inom sjukvården kräver en nyanserad förståelse för de utmaningar som ligger framför oss.

I den här presentationen utforskar Dr Annabelle Painter de mångfacetterade hinder som finns för en säker och effektiv integration av AI inom hälso- och sjukvården baserat på hennes erfarenhet av att distribuera och utvärdera AI-teknik inom NHS.

Sessionen tar upp viktiga utmaningar och hur de kan hanteras, bland annat datakvalitet inom vården, informationssäkerhet, effektiva systemförändringar, högkvalitativa bevis, kliniska säkerhetsaspekter och behovet av att höja kompetensen hos vårdpersonalen. Viktiga AI-förutsättningar kommer att diskuteras för att bana väg för en mer informerad, strategisk och framgångsrik implementeringsresa.

---

Presentatör: Dr Annabelle Painter, CMO på Visiba

Inspelat och presenterat på Vitalis, maj 2024.