Ungdomsmottagning Kommun

Digital elevhälsa i Vellinge

Samuel Wibeck

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor publicerade under våren 2023 tillsammans med Folkhälsomyndigheten en rapport om ungas psykiska hälsa i syfte att skapa rätt förutsättningar för barn och unga att må bra idag.

I rapporten framkom gång på gång vikten av att sänka tröskeln till att be om hjälp och att möta ungdomarna på deras egen arena. Det efterfrågades möjlighet till digital kontakt, att få ta kontakt när det passar dem, att själva få välja var man söker hjälp och att enkelt guidas till rätt hjälp. Det här är något som Vellinge kommun sett till att tillgodose i praktiken. På Sundsgymnaiet kan eleverna själva boka tid och ta kontakt med skolsköterskan, kuratorn eller psykologen via kommunens app, utvecklad av Visiba. Här hittar de även andra lämpliga aktörer som kan stötta eleverna i derad mående, bara ett knapptryck bort.

Elevhälsan har dessutom upprättat ett närvaroteam för att nå de elever som sitter hemma mycket. Dels för att de har rätt till skolhälsovård precis lika mycket som de elever som befinner sig i skolan, men främst för att kunna stötta dem i att komma tillbaka till skolan igen.

Lyssna till hur man gått tillväga för att få detta att hända och vad elever och skolhälsopersonalen tycker om den nya digitala elevhälsan och vad det inneburit för dem i deras vardag.

---

Presentatörer:
Jimmy Sjöstedt, rektor Vellinge kommun
Sara Sjunnesson, skolskjuksköterska Vellinge kommun

Inspelat på Vitalis, maj 2024.