Specialistvård Tandvård

Träffa digitaliseringssamordnaren på Folktandvården

Åsa Söderlund

I denna video får du möta Therese Svanbäck som är digitaliseringssamordnare på Folktandvården i Region Örebro län. Vi ställer nyfikna frågor om hur och varför de implementerat digital mottagning och digitala vårdmöten i sin organisation och Therese delar generöst med sig av sina erfarenheter.