Tekniken

Utforska Large Language Models för hälso- och sjukvården

Samuel Wibeck

Följ med när vi undersöker och diskuterar Large Language Models (LLM) tillämpningar i den verkliga världen och utvärderar deras verkliga potential och begränsningar. Vår presentation syftar till att avslöja de fördelar som dessa verktyg erbjuder, tillsammans med deras begränsningar och lämplighet i olika scenarier. Vi kommer att vägleda dig i hur du väljer det lämpligaste verktyget för en specifik hälso- och sjukvårdsfråga genom strategier och utvärderingsmetoder. Föreläsningen ger praktiska insikter i användningen av ChatGPT och stora språkmodeller inom sjukvården, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut för dina patienter och din organisation.

Under presentationen kommer vi att utforska LLM:s tillämpningar i den verkliga världen. Vilka problem kan de lösa och när är de lämpliga att använda? Vi kommer inte bara att visa de konkreta fördelar som dessa verktyg erbjuder, utan även diskutera situationer när de kan vara mindre lämpliga. Nyckeln är att veta hur man väljer rätt verktyg för rätt problem. Vi kommer att dela med oss av strategier och metoder för att utvärdera vilket verktyg som är bäst lämpat för en specifik hälsofråga. 

Sammanfattningsvis ger denna föreläsning praktiska insikter i användningen av ChatGPT och stora språkmodeller inom sjukvården, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut för både dina patienter och din organisation.

Missa inte möjligheten att gå bortom hypen och upptäcka den verkliga potentialen med AI inom sjukvården!

---

Presentatörer:

Dr. Annabelle Painter, CMO på Visiba
Marcus Olivecrona, Head of AI & Medical på Visiba

Inspelat och presenterat på Vitalis 2024.