Tekniken Primärvård

Vad händer när AI börjar frigöra tid i en del av vårdsystemet?

Samuel Wibeck

Vad händer när AI börjar frigöra tid i en del av vårdsystemet?

Finska Pihlajalinna har använt automatisering med hjälp av AI för att triagera patienten digitalt sedan 2022 och fram till maj 2024 har man genomfört drygt 50 000 AI-baserade triageringar.

Implementationen gör att patienterna får hjälp snabbare men har också haft andra, mer oväntade effekter, som påverkar hela organisationens omställning för framtiden.

I denna föreläsning beskriver Pihlajalinnas Chief Medical Officer, Kaisa Kujansivu hur den disruptiva naturen hos AI har börjat påverka hela organisationen. En natur som alla vårdgivare som bestämmer sig för att nyttja AI i bred skala behöver förstå!

---

Presentatörer: Kaisa Kujansivo, CMO på Pihlajalinna
Johan Gustafsson, CEO på Visiba

Inspelat på Vitalis, maj 2024.