Tekniken

Vad kan vård-Sverige lära av digitala ekosystem i andra länder?

Samuel Wibeck

Utmaningen i att bygga ekosystem för sjukvårdssystem är inget nytt i Sverige. Men hur går det till i andra länder?

Följ med oss till Storbritannien, Norge och Finland. Vad skiljer sig mellan de olika marknaderna när det gäller att integrera gentemot centrala offentliga tjänster och vilka skillnader finns det i att bygga ekosystem gentemot privata aktörer i de olika länderna? 

Hör våra erfarenheter från andra länder, både tekniska och praktiska. Vi kommer dela med oss av insikter om digitala ekosystem och integrationer från Norge, Finland och Storbritannien, gällande både privata och offentliga aktörer.

---

Presentatörer:
Andreas Astlind, Product Manager på Visiba
Jonas Carlsson, Product Development Manager på Visiba

Inspelat på Vitalis, maj 2024.