Människan Tekniken

Vad krävs för att utveckla vårdpersonalens förtroende för AI?

Samuel Wibeck

Framgångsrik AI-distribution inom sjukvården är beroende av att vårdpersonalen känner förtroende. 

Med utgångspunkt i rapporter från NHS AI Lab och Health Education England: "Understanding healthcare professionals", "Confidence in AI" och "Developing healthcare professionals confidence in AI" utforskar Dr Annabelle Painter viktiga faktorer som påverkar förtroendet och hur de kan stärkas för att stödja en effektiv användning. 

Från regelverk till bevisgenerering, organisationskultur, medskapande, produktdesign och utbildning kommer denna session att avslöja vad som är viktigt för kliniker när det gäller att bygga AI-förtroende.

---

Presentatör:
Dr Annabelle Painter, CMO på Visiba

Inspelat och presenterat på Vitalis, maj 2024.