Primärvård

Virtuellt samarbete mellan primär-, specialistvården och patient – en viktig pusselbit i att realisera Nära vård och frigöra tid för professionen

Samuel Wibeck

Genom virtuell tillgång till specialistkonsulter har primärvården möjlighet att skippa den klassiska, och i många fall ineffektiva, remissen. Att göra specialistkompetens mer tillgänglig har lett till bättre samarbete, mer involverade patienter och kortare väntetider.

Samverkan mellan specialist- och primärvård är central för den Nära vården. Men läget är fortfarande sådant att en stor del av patienterna får en remiss via vårdcentralen som hade gått att undvika och klassiska remisshanteringssystem kan ofta ställa till mer än de hjälper till.

Flera regioner, VGR, Skåne, Jönköping och Blekinge, har experimenterat med konceptet av specialistkonsulter med ortopedi som föregångare, men det finns ingen generell modell samtidigt som tekniken finns för att stödja det nya arbetssättet.

Christer Rosenberg har i flera år arbetat med utveckling av primärvård med hjälp av digital teknik i flera regioner och nationellt. I denna föreläsning sammanfattar Christer lärdomar och erfarenheter kring patienters behov, medarbetares behov i primärvård och specialistvård, fallgropar i förändringsresan och möjliga skalbara lösningar en integrerad del av strategin för Virtuell primärvård. Det finns bättre sätt att bygga samarbetet mellan primär- och specialistsjukvård både vid akuta och planerade vårdflöden, som exempelvis inom medicin, barnmedicin, neurologi, kirurgi, ortopedi m.m.

---

Presentatörer: Christer Rosenberg, Senior Medical Specialist på Visiba
Johan Thulin, Business Developer & Public Affairs Manager på Visiba

Inspelat på Vitalis, maj 2024.