Webbinarium

Inspiration för nya arbetssätt inom specialistsjukvården

Med Anders Fernström och Christina Frick från Psykiatrimottagning Ale.

Detta webbinarium handlar om digitala arbetssätt inom specialistsjukvården. Arbetssätt som tar sin utgångspunkt i att tekniken är ett hjälpmedel som kan underlätta och förenkla för både vårdpersonal och patient. Vi lyssnar till Anders Fernström och Christina Frick från Psykiatrimottagning Ale, som verkligen lyckats få effekt av att implementera digitala arbetssätt. Vad sägs om att:

  • väntetiderna för utredningar minskade kraftigt; från cirka 1,5 år till cirka 3 månader
  • väntetiderna för Kognitiv beteendeterapi minskade från 9 månader till några veckor
  • antalet mottagna remisser ökade från 55 % till 80 %.