En framtidssäkrad vårdplattform för digifysisk vård

Mobiltelefon med digital mottagning

För breddinförande av digital vård

Visiba Care är byggd för att den stora vårdorganisationen ska kunna implementera digital vård i bred skala. Via en central ingång får patienterna tillgång till vårdorganisationens samtliga digitala mottagningar, med unikt anpassade patientgränssnitt. Tilläggstjänsten Red Robin, vårt verktyg för automatiserad anamnes och triage, kan guida patienten till rätt plats i den digifysiska vårdkedjan och stötta vårdpersonal vid medicinska bedömningar i första linjens vård.

Läs mer om Red Robin

Primärvård, specialistsjukvård, psykiatri, kommunal vård och omsorg samt företagshälsovård – med Visiba Care kan olika vårdenheter samlas i en och samma lösning, utan att behöva kompromissa med sina specifika behov. Enskilda digitala mottagningar kan välja och konfigurera de de knappar, vårdflöden och patienterbjudanden som passar just deras verksamhet. De olika verksamheterna kan endast se och administrera de mottagningar och patienter de själva jobbar med. Läs mer om plattformens funktioner här.

Artikel Så kan Visiba Care användas i vaccinationsprogrammet för covid-19 Läs om hur du kan använda vår plattform för att sätta upp nya mottagningar och skapa smidiga flöden för olika grupper, genom hela vaccinationsprogrammet. Hämta So much text