Automatisoitu anamneesi ja kiireellisyysluokittelu ohjaavat hoitoon hakeutuvaa tehokkaasti oikeaan suuntaan

Hoitoon hakeutuvan ohjautuminen oikeaan paikkaan hoitoketjussa on edellytys terveyden- ja sairaanhoidon resurssien riittämiselle, jotta hoitohenkilöstö voi toimia tehokkaasti, priorisoida ja antaa hoitoa tarpeen mukaan. Meidän työkalumme automatisoitua anamneesia ja kiireellisyysluokittelua varten - Red Robin - auttaa! 

rr-products-EN-202209

Enemmän aikaa hoitoa varten

Red Robin – tekoälypohjainen työkalumme automatisoituun anamneesiin ja kiireellisyysluokitteluun – on ratkaisu, joka optimoi ensikontaktin hoitoon hakeutuvan uusia oireita saaneen potilaan kanssa. Red Robin kerää potilaan sairaushistorian, priorisoi tapauksen kiireellisyysasteen ja ohjaa edelleen sopivaan tapaamismuotoon ja ammattiryhmään.  Hoitohenkilö, joka ottaa tapauksen vastaan, saa yhteenvedon anamneesista ja diagnoosiehdotuksista, mikä antaa hyvät edellytykset henkilökohtaiselle tapaamiselle.

Miksi Red Robin?

Visiba_icons_illustrations_bättre_arbetsmiljö

Dynaaminen

Jäljittelee lääkärin ajattelutapaa käsittelemällä useita oireita rinnakkain ja mukauttamalla jatkokysymykset aiempien vastausten ja uuden informaation perusteella. 

Visiba_icons_illustrations_vårt_samhälle

Tulevaisuuden huomioiva

Työkalu on itseoppiva ja valmis lisäämään ja hallitsemaan useita asiaan liittyviä tietolähteitä kuten esimerkiksi potilastietojärjestelmiä ja kuva-analyysisovelluksia.

Visiba_icons_illustrations_höga_betyg

Tarkka

Ottaa huomioon kaikki annetut potilastiedot sekä oireiden ja tilojen väliset suhteet luotettavaa diagnosointia ja kiireellisyysluokittelua varten.

Markkinoiden tarkin ratkaisu

Red Robin auttaa potilasta kertomaan vaivoistaan. Kysymyksiin vastaaminen kestää keskimäärin 3 minuuttia. Kysymyslogiikka on muuttuvaa, minkä ansiosta kysymykset mukautuvat erityisesti hoitoon hakeutuvan henkilön mukaan. Red Robin ottaa huomioon esimerkiksi iän, sukupuolen ja riskitekijät ja perustaa jatkokysymyksensä potilaan aikaisempiin vastauksiin – ja uuteen informaatioon. Aivan kuten lääkäri voi muuttaa käsitystään, kun uutta tärkeää informaatiota tulee esille keskustelussa potilaan kanssa, Red Robin voi suuntautua uudelleen kysymysistunnon aikana.

Visiba_icons_illustrations_bättre_beslutsunderlag

Yksilöllinen

Red Robin pystyy myös hakemaan, käsittelemään ja ymmärtämään tarkkaa tietoa. Esimerkiksi kuumeen kohdalla; sen sijaan että kuume määritellään yksinkertaisesti yli 38 asteen lämpötilaksi, tekoälyverkko ottaa huomioon koko kuumeasteikon lisäksi sen, että tietty lämpötila voi tarkoittaa eri asioita eri yksilöille. Perusterveelle neljävuotiaalle 39,5 asteen lämpötila voi olla täysin vaaraton, kun taas maksasairaalla 85-vuotiaalla se voi viitata vakavaan infektioon.

Thumbnail_video_familjen sund_2

Tiivistelmä

Automatisoitu anamneesi ja kiireellisyysluokitus Red Robinilla

toista video