Visiba Triage kan bidra til at ressursene i helsevesenet benyttes bedre

At den som søker helsehjelp kommer til rett sted til rett tid er en forutsetning for at helseressursene skal være tilstrekkelige i fremtiden. Med Visiba Triage får helsepersonellet den tiden de trenger for å hjelpe flere, og helsevesenet  står sterkere for morgendagens utfordringer. 
Vårdpersonal i blå kläder diskuterar

Presis triage med hjelp av KI, avlaster helsetjenesten

  • Mer tid for pasienten

    Spar tid ved å la den som søker helsehjelp svare på individtilpassede spørsmål digitalt.

  • Bedre tilgjengelighet

    En automatisk chat i første linjes helsetjeneste gir den som søker hjelp umiddelbar respons og er det første steget i en smidig digital saksbehandling.

  • Effektivere ressursfordeling

    Når teknologien tar seg av en del av jobben og bidrar til oversikt, prioritering og samarbeid, blir behovet lettere å planlegge.

visiba triage powered by red robin logo
Visiba Triage er Visibas løsning for automatisert anamnese, triage og  ressursstyring. Løsningen inkluderer vår triagemotor med medisinsk kjerne: Red Robin, samt vår løsning for konfigurasjon av  ressursstyring.

Visiba Triage - slik fungerer det

Kvinna i hemmet med mobil

1. Spørsmål til pasienten

Den som søker helsehjelp, får svare på en rekke spørsmål om sin situasjon og hvorfor de søker hjelp. Pasienten får først beskrive sine plager  i fritekst og kan deretter velge en eller flere grunner til  hvorfor den søker helsehjelp. Rullegardinmenyer, flervalgsspørsmål, naturlige oppfølgingsspørsmål og bildestøtte bidrar til å gjøre prosessen rask og enkel.

Pappa och barn framför laptop

2. KI vurderer svarene

KI identifiserer og analyserer symptomene som pasienten har beskrevet og kan stille relevante oppfølgingsspørsmål og endre kurs under  dialogen, hvis ny informasjon kommer til. Basert på svarene beregnes deretter sannsynligheten for mulige diagnoser og hastegraden av saken. 
Vårpersonal tittar ner och pekar på ipad

3. Styring til riktig nivå og sted i tjenesten

Når tilstrekkelig informasjon er samlet inn, avsluttes chatten, og saken kan styres direkte til egnet kontaktform, fagperson og prioritet. For eksempel fysisk legebesøk samme dag eller videomøte med fysioterapeut innen 3 dager. 
Laptop med medicinsk info på

4. Helsepersonell vurderer saken

Riktig ressurs kan ta tak i saken direkte og får en oppsummering av pasientens svar samt forslag til hastegrad og mulige diagnoser. Dette gir et godt grunnlag før personlig kontakt og journalføring.

Triageprosessen

Den automatiske anamnesen og triageringen skjer i Red Robin, mens den visuelle oppsummeringen og henvisningsgruppene er konfigurerbare i andre systemer, for eksempel Visiba Care.

 

VT_prosess_NO

Hvorfor Visiba Triage?

Visiba_icons_illustrations_network

Forklarbar KI

Modellen som løsningen er basert på, gjør det mulig å spore beslutningene som er tatt for å komme til  et bestemt triageringsnivå eller differensialdiagnose. 
Visiba_icons_illustrations_bättre_arbetsmiljö

Medisinsk presisjon

At triagemotoren er dynamisk og har en medisinsk kjerne av kunnskap som  løpende vurderes av medisinske eksperter, bidrar til en presisjon som er vanskelig å slå. 
Visiba_icons_illustrations_vårt_samhälle

Bygd for økosystemet

Løsningen er robust nok til å bygge videre på, forbedre og integrere med andre systemer. Og den kan håndtere nye relevante datakilder, som for eksempel fritekst og bilder.

Utforske mulighetene med Visiba Triage!

Ønsker du å lære mer om hvordan triage med hjelp av KI, kan skape verdi i din organisasjon? Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.
Tomas Ed
Andreas Astlind
Anastacia Simonchik