Empowering healthcare. Improving Lives.

Dere kan helse. Vi er eksperter på digitalisering av helsetjenestene. Sammen utvikler vi løsninger som tilpasser virksomheten deres til dagens og morgendagens pasienter.

Vår løsning Kontakt oss

Scroll
 • VGR logo
 • Region Örebro logo
 • Boka Doktorn logo
 • region norrbotten logo
 • Previa logo
 • region dalarna logo
 • region jönköpings län
 • Region Östergötland

For pasientenes, helsetjenestens og samfunnets skyld

Stadig flere mennesker krever et mer tilgjengelig helsetilbud og ønsker å kunne kommunisere med helsepersonell via digitale kanaler. En individuelt tilpasset helsetjeneste av høy kvalitet, uten lange ventetider, unødvendige reiser og fare for smitte.

Samtidig står helsetjenesten overfor store utfordringer. Knappe ressurser og problemer med å rekruttere og holde på personale gjør at helsetjenestene har behov for å finne nye måter å ta hånd om en voksende befolkning på, med stadig flere eldre og kronisk syke i samfunnet. Digitalisering er en del av løsningen.

Vi utvikler Visiba Care sammen med erfarent helsepersonell og pasienter for å imøtekomme behovet for mer bærekraftige, effektive og likestilte helsetjenester.

Hvorfor digitalisere?

Digitalisering skaper nye muligheter

patient illustration visiba care

For pasientene

Den digitale teknologien gjør klinikken mer tilgjengelig og gir pasienten større innflytelse over egen helse og egne helsekontakter.

läkare illustration visiba care

For helsepersonellet

Digitalisering skaper forutsetninger for nye arbeidsmåter som gir bedre samkjøring og en mer fleksibel fordeling av ressurser.

society visiba care

For samfunnet

Digitalisering innen helsevesenet gir mange samfunnsmessige fordeler som kan bidra til mer bærekraftige, proaktive og likeverdige helsetjenester.

Video

Hvordan kan digitalisering bidra til bedre helsetjenester?

Vår administrerende direktør Johan Gustafsson snakker om hvorfor vi ser på digitalisering som nøkkelen til fremtidens helsetjenester og hvordan vi sammen kan lykkes med transformasjonen på en måte som er til fordel for både pasienter, helsevesenet og samfunnet generelt.

Vår løsning

For en fremtidssikret klinikk

Visiba Care gjør det enkelt for dere å komme i gang og drive en digital helseklinikk med eget varemerke. Deres kunnskap om helse og vår tekniske løsning og kompetanse innen digital transformasjon er en vinnende kombinasjon for en moderne, trygg og fremtidsrettet klinikk.

 • Dere sørger for helsetjenestene, vi tar oss av resten.
 • Deres varemerke, deres helsetilbud.
 • Deres egne, unike pasientprosesser.

Les mer om løsningen vår

future proof digital healthcare visiba care

Visiba Care

For effektiv og bærekraftig helsepleie

60 %

redusert møtetid

66 %

færre forfall

98 %

fornøyde pasienter

Sitat

Dette sier noen av kundene våre om oss

For meg som lege fungerer det svært bra å bruke Visiba Care, siden grensesnittet er praktisk, intuitivt og logisk. Det gir meg mulighet til å forberede hvert møte på en bedre måte, slik at jeg kan jobbe raskt, effektivt og pasientsikkert.

Dr.med Hejko Schlesinger

Spesialist i allmennmedisin, Bra Liv nära

Visiba Care er en partner som hører på kundene og som stiller opp og viser forståelse for virksomheten. Vi kan alltid stole på at vi kan bruke plattformen i alle situasjoner – trygt og sikkert.

Gudrun Greim

Virksomhetsleder, Närhälsan Online

Rask utviklingstakt, evnen til å lytte, tilpasning og driftssikkerhet er nøkkelvariabler når vi velger strategiske partnere. Visiba oppfyller alle disse kravene, og vi er svært fornøyde med samarbeidet!

Andreas Schill

Aut. psykolog og forretningsområdesjef, PBM

Det nyeste fra bloggen