Empowering healthcare. Improving Lives.

Dere kan helse. Vi er eksperter på digitalisering av helsetjenestene. Sammen utvikler vi løsninger som tilpasser virksomheten deres til dagens og morgendagens pasienter.

Vår løsning Løsninger for Covid-19

Scroll
 • VGR logo
 • Region Örebro logo
 • Boka Doktorn logo
 • region norrbotten logo
 • Previa logo
 • region dalarna logo
 • region jönköpings län
 • Region Östergötland

For pasientenes, helsetjenestens og samfunnets skyld

Stadig flere krever et mer tilgjengelig helsetilbud og ønsker å kommunisere med helsepersonell via digitale kanaler. En individuelt tilpasset helsetjeneste uten lange ventetider, unødvendige reiser og fare for smitte.

I fremtiden vil flere ha behov for pleie og helsehjelp. Knappe ressurser og mangel på personale gjør at helsetjeneste har behov for nye løsninger. Vi skaper en effektiv og trygg plattform for digital kommunikasjon.

Med vår digitale løsning kan helsevesenet nå flere på en sikker og effektiv måte. Vi har lang erfaring med å sikre smidig og sikker integrering av digitale løsninger i helsevesenet og hjelper deg når du trenger det.

Hvorfor digitalisere?

Digitalisering skaper nye muligheter

patient illustration visiba care

For pasientene

Den digitale teknologien gjør klinikken mer tilgjengelig og gir pasienten større innflytelse over egen helse og egne helsekontakter.

läkare illustration visiba care

For helsepersonellet

Digitalisering skaper forutsetninger for nye arbeidsmåter som gir bedre samkjøring og en mer fleksibel fordeling av ressurser.

society visiba care

For samfunnet

Digitalisering innen helsevesenet gir mange samfunnsmessige fordeler som kan bidra til mer bærekraftige, proaktive og likeverdige helsetjenester.

Video

Hvordan kan digitalisering bidra til bedre helsetjenester?

Vår administrerende direktør Johan Gustafsson snakker om hvorfor vi ser på digitalisering som nøkkelen til fremtidens helsetjenester, og hvordan vi sammen kan lykkes med transformasjonen på en måte som er til fordel for både pasienter, helsevesenet og samfunnet generelt.

Vår løsning

Et fremtidsrettet helsetilbud

Visiba Care gjør det enkelt å komme i gang med digitale løsninger for deres virksomhet. Deres kunnskap om helse og vår tekniske løsning og erfaring og kompetanse om digitalisering er en vinnende kombinasjon for et moderne, trygt og fremtidsrettet helsetilbud.

 • Dere sørger for helsetjenestene. Vi tar oss av resten.
 • Deres varemerke, deres helsetilbud.
 • Deres eget pasienttilbud.

Les mer om løsningen vår

future proof digital healthcare visiba care

Visiba Care

For effektiv og bærekraftig helsepleie

60 %

redusert møtetid

66 %

færre forfall

98 %

fornøyde pasienter

Sitat

Dette sier noen av kundene våre om oss

For meg som lege fungerer det svært bra å bruke Visiba Care, siden grensesnittet er praktisk, intuitivt og logisk. Det gir meg mulighet til å forberede hvert møte på en bedre måte, slik at jeg kan jobbe raskt, effektivt og pasientsikkert.

Dr.med Hejko Schlesinger

Spesialist i allmennmedisin, Bra Liv nära

Visiba Care er en partner som hører på kundene og som stiller opp og viser forståelse for virksomheten. Vi kan alltid stole på at vi kan bruke plattformen i alle situasjoner – trygt og sikkert.

Gudrun Greim

Virksomhetsleder, Närhälsan Online

Rask utviklingstakt, evnen til å lytte, tilpasning og driftssikkerhet er nøkkelvariabler når vi velger strategiske partnere. Visiba oppfyller alle disse kravene, og vi er svært fornøyde med samarbeidet!

Andreas Schill

Aut. psykolog og forretningsområdesjef, PBM

Det nyeste fra bloggen