Empowering healthcare. Improving Lives.

Ni kan vård. Vi är experter på digitalisering av vården. Tillsammans utvecklar vi lösningar som anpassar er verksamhet efter dagens och morgondagens patienter.

Vår lösning Kontakta oss

Scroll

För patienternas, vårdens och samhällets skull

Allt fler människor kräver en mer tillgänglig vård och att kunna kommunicera med vårdpersonal via digitala kanaler. En individuellt anpassad vård av hög kvalitet, utan långa väntetider, onödiga resor och risk för smitta.

Samtidigt står vården inför stora utmaningar. Bristande resurser och svårigheter att rekrytera och behålla personal gör att vården behöver hitta nya vägar för att ta hand om en växande befolkning med allt fler äldre och kroniskt sjuka. Digitalisering är en del av lösningen.

Vi utvecklar Visiba Care tillsammans med erfaren vårdpersonal och patienter för att möta behovet av en mer hållbar, effektiv och jämlik vård.

Varför digitalisera?

Genom digitalisering skapas nya möjligheter

För patienterna

Digital teknik gör vården mer tillgänglig och ger patienten ökat inflytande över sin hälsa och sina vårdkontakter.

För vården

Med digitaliseringen skapas förutsättningar för nya arbetssätt som ger bättre samordning och flexiblare fördelning av resurser.

För samhället

Digitaliseringen inom vården möjliggör många samhällsvinster som kan bidra till en mer hållbar, proaktiv och jämlik vård.

Video

Hur kan digitalisering bidra till en bättre vård?

Vår vd Johan Gustafsson berättar om varför vi ser digitaliseringen som nyckeln till framtidens vård och hur vi gemensamt kan lyckas med transformationen på ett sätt som gynnar både patienter, vården och samhället i stort.

Vår lösning

För en framtidssäkrad vård

Visiba Care gör det enkelt för er att komma igång och driva en digital vårdmottagning under ert eget varumärke. Er kunskap inom vård och vår tekniska lösning och kompetens inom digital transformation är en vinnande kombination för en modern, trygg och framtidssäkrad vård.

  • Ni levererar vård, vi sköter resten.
  • Ert varumärke, ert vårderbjudande.
  • Era unika flöden och vårdprocesser.

Läs mer om vår lösning

Visiba Care

För en effektiv och hållbar vård

60 %

reducerad mötestid

66 %

färre uteblivna besök

98 %

nöjda patienter

Citat

Så här säger några av våra kunder om oss

För mig som läkare fungerar det väldigt bra att använda Visiba Care eftersom gränssnittet är smidigt, intuitivt och logiskt. Det ger mig möjligheten att bättre förbereda varje möte så jag kan jobba snabbt, effektivt och patientsäkert.

Dr. med Hejko Schlesinger

Specialist Allmänmedicin, Bra Liv nära

Visiba Care är en partner med lyhördhet för sina kunder, som ställer upp och visar förståelse för verksamheten. Vi kan alltid lita på att vi kan använda plattformen i alla lägen – tryggt och säkert.

Gudrun Greim

Verksamhetschef, Närhälsan Online

Hög utvecklingstakt, lyhördhet, anpassning och driftsäkerhet är våra nyckelvariabler när vi väljer strategiska partners. Visiba uppfyller alla de kraven och vi är väldigt nöjda med vårt samarbete!

Andreas Schill

Leg Psykolog och Affärsområdeschef, PBM

Det senaste från bloggen