En digital vårdplattform för hela vårdkedjan

Nära vård i praktiken

För att vården ska kännas nära behöver den vara anpassad. Med Visiba Care kan alla verksamheter, från primärvård till specialistvård, samlas och samverka i samma digitala vårdplattform. Samtidigt som de kan fortsätta att utveckla sina egna unika arbetssätt.

omar-lopez-_H1ZmUzwp9w-unsplash_1920

Fungerar i hela organisationen

I Visiba Care kan varje mottagning bestämma sina egna vårdflöden och skicka ärenden mellan mottagningar, för att t.ex. hantera remisser.

100

olika typer av verksamheter

2 500

mottagningar

34 000

användare med olika professioner

FAQ

Intresserad av att upphandla en digital vårdplattform?

Vad ingår i Visiba Care?

I Visiba Care har ni allt ni behöver för att bedriva vård digitalt och i kombination med fysisk vård.

  • Patientens väg in – via app eller webb
  • Digitala möten
  • Bokningssystem
  • Ärendehantering och samarbete mellan mottagningar
  • Integrationsmöjligheter

Vi erbjuder även marknadens mest träffsäkra verktyg för automatiserad anamnes och triage till våra kunder inom primärvården.

Hur mäter vi nyttan av plattformen?

Vi är högst intresserade av att ni ska få stor och mätbar nytta av de nya arbetssätt som kommer med vår digitala vårdplattform. Vi hjälper er gärna att identifiera, planera och följa upp nyttor. Det kan handla t.ex. om frigjorda resurser, kortare vårdköer, tillgänglighet eller vårdkvalitet. Beroende på vilket problem det är ni vill lösa. Med lång erfarenhet av att arbeta med Sveriges regioner vet vi vad som krävs i form av business case, nyttorealiseringskalkyler och riskanalyser. Det här är saker som vårt transformationsteam kan hjälpa er med!

Hur ska vi få verksamheterna att ta till sig tekniken?

Vi har sedan starten 2014 arbetat fokuserat med att skapa en tjänst som ska uppfattas som intuitiv och enkel. Detta är en avgörande del i digital transformation av den existerande vården, eftersom utbildning och onboarding av enskilda resurser behöver vara både kostnadseffektiv och smidig. Genom att redan från början fokusera på användarvänlighet har vi idag en produkt som, jämfört med våra konkurrenter, kräver mindre insatser i form av utbildning och guidning för att börja tas i bruk av användarna. Detta gör att fokus istället kan läggas på styrning av nya och förändrade arbetsprocesser. Och det hjälper vi till med! Utöver det stöd ni får i onboardingprocessen erbjuder vi tjänster inom verksamhetsutveckling,  förändringsledning och utbildning, när helst ni vill ta nästa steg med Visiba Care.

Kommer plattformen vara aktuell om 5 år?

Absolut! Att vi kan leverera en framtidssäkrad produkt är ett viktigt vägval för oss. Plattformen är byggd på i huvudsak två grundprinciper; att användaren är i fokus och att möjligheterna inom digital vård och omsorg kommer att fortsätta utvecklas i snabb takt. Utifrån denna filosofi har vi valt att bygga vår plattform på ett skalbart och flexibelt sätt. Det ska vara enkelt att uppdatera, utveckla, växa och anpassa i linje med organisationens utveckling och behov under lång tid framöver.

Hur garanterar ni våra invånares säkerhet och integritet?

Visiba Care är CE-märkt som en medicinteknisk produkt (Klass I) och bolaget är certifierat enligt informationssäkerhetsstandarden ISO 27001 samt DCB 0129. All patientdata hanteras i enlighet med GDPR och patientdatalagen.

Visiba_pattern_1-adjusted202208

Letar ni efter en partner i digital transformation?