Användarna

Vi är digitala vårdgivare med Visiba Care. Här kan du ta del av våra berättelser.

trial.jpg

Pe3

[[Pe3 grundades 2006 och har ett tydligt fokus på att skapa en bra arbetsmiljö och mer nöjda medarbetare genom personlighet, enkelhet, engagemang och flexibilitet. De erbjuder arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster inom såväl bedömning av arbetsförmåga som stödjande insatser med fokus på återgång i arbetslivet. Företaget har flera kontor längs västkusten och huvudkontor i Göteborg.]]

Petra Lindh Sandung, vd på Pe3 Företagshälsa, ser flera användningsområden för Visiba Care. ”Dels kan man använda det i kontakten med kunder, och bibehålla den personliga och nära kontakten och det kan också användas för avstämningar med chefer. Även i vissa patientuppföljningar, där man inte behöver det fysiska mötet, är det bra att komplettera med videosamtal”. Som Petra ser det så är en av de stora vinsterna att man sparar tid både för kunderna och för Pe3 som företag. Hon säger också att det självklart finns utmaningar med ett nytt arbetssätt och att en av dem är att tänka på ett nytt sätt när det kommer till hur man kan mötas. Bland de kunder som informerats om möjligheterna har reaktionerna varit positiva, men också försiktigt avvaktande. 

Vad är Visiba Care?

Vi skapar nya möjligheter till modern vård.

Funktioner

Testa Visiba Care

Om bara ett par minuter kan du prova att ha ett videovårdsamtal. Registrera dig nu och testa gratis.

Registrera dig

Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666